Suoraan sisältöön

Osatyökykyiset helpommin töihin – lähtökohtana yrittäjien tarpeet

Vuonna 2017 aloitettiin Kangasalla toimintamalli, jossa tarkoitus on luoda yhteistyöverkosto kaupungin alueella toimivien yritysten, yrittäjäyhdistyksen, kunnan elinkeinotoimen, kunnan työllisyyspalveluiden, Tampereen seudun ammattiopisto Tredun, kaupungin nuorten työpajan sekä kaupungin nuorisotyön välille. Tavoitteena on saada työttömiä, nuoria sekä osatyökykyisiä pitkäaikaisiin ja vakituisiin työsuhteisiin kaupungin alueella toimiviin yrityksiin. Palvelun avulla pyritään tekemään uusien henkilöiden palkkaaminen yrityksille mahdollisimman helpoksi ja löytämään yrityksille heidän tarpeisiinsa soveltuva henkilö töihin.

Yrityksen tarpeet ja osatyökykyisen osaaminen kohtaamaan! Kangasala näyttää mallia.

Yrittäjäyhdistykseltä toive helpommasta työllistämisestä

Tarve palvelulle on lähtöisin yrittäjiltä. He kokivat, että järjestelmä uuden työntekijän löytämiseksi on usein ollut hidas, työläs ja kankeakin. Yrittäjäyhdistys otti yhteyttä kaupungin elinkeinopalveluihin ja esitti toiveen prosessin kehittämisestä, joka helpottaisi yrityksiä löytämään sopivia työntekijöitä. Yrittäjät toivoivat myös, että työllistäminen tehtäisiin yrittäjille mahdollisimman helpoksi.

Kangasalan kaupunki tarttui toiveeseen ja yhdessä elinkeinopalvelujen sekä työllisyyspalvelujen kesken kehitettiin pilottimalli. Yhteistyön ydin on verkostoituminen ja siihen saatiin mukaan kaupungin elinkeinopalvelujen ja työllisyyspalvelujen lisäksi Kangasalan yrittäjät ry ja Tampereen ammattioppilaitos Tredu. Kaikki ovat ymmärtäneet yhteen hiileen puhaltamisen merkityksen.

Tuttu kontaktihenkilö, nopeampi asioiden hoito

Elinkeinopalvelut vastasi yrittäjien toiveeseen resursoimalla henkilön kontaktoimaan alueen yrityksiä ja etsimään mahdollisia piilotyöpaikkoja. Toimenkuvaan kuuluu myös yrittäjien avustaminen työllistämiseen liittyvien lomakkeiden täyttämisessä. Elinkeinotoimen muut työntekijät antavat vinkkejä kuullessaan mahdollisesta lisätyövoiman tarpeesta yrityksissä yhteyshenkilölle, joka on suoraan yhteydessä työllisyyspalveluiden työntekijöihin yrityksen tarpeisiin sopivien henkilöiden löytämiseksi.

Sillä, että toimintaa koordinoiva henkilö on kaikille toimijoille tuttu kasvo, tekee yhteydenpidosta luontevaa ja nopeaa. On helppoa soittaa tutulle ihmiselle, joka tietää heti miten viedä asiaa eteenpäin. Luotettavuus ja toiminnan luontevuus toimintamalliin tuleekin yhteistyökumppaneiden pysyvyydestä ja tuttuudesta.

Yrittäjä itse haastattelee ehdokkaat ja tekee valinnan

Palvelu on osoittautunut toimivaksi. Elokuussa 2017 Pirkanmaan alueellinen työllisyyskokeilu on mahdollistanut sen, että kaupungin työllisyyspalvelujen työntekijät ovat saaneet kokeilun avulla toimintamalliin uusia työkaluja ja pystyvät nopeasti reagoimaan yritysten tarpeisiin. Työllisyyspalveluiden työntekijöiden vahvuus on asiakaskunnan vahva tuntemus, jonka avulla he pystyvät nopeasti vastaamaan yrittäjien toiveisiin etsimällä sopivat ehdokkaat. Virkailijoilta löytyy myös tietoa työnhakijoiden erilaisista tukimahdollisuuksista.

Oppilaitosyhteistyön osalta yhteistyötä on helpottanut oppilaitoksessa toimiva nimetty yhteyshenkilö, jonka kautta on nopeasti löydettävissä sopivat ja räätälöidyt Tredun koulutuspalvelut yrityksen ja työllistettävän käyttöön.

Elinkeinopalvelujen lähestymistapa on yrityslähtöinen ja työllisyyspalvelujen tavoitteena on etsiä työnantajalle soveltuvat ehdokkaat tarjolle. Yrittäjille tarjottavat ehdokkaat löytyvät työllisyyspalveluiden työntekijöiden avustuksella. Yrittäjä itse haastattelee ehdokkaat ja tekee valinnan. Yrittäjällä käytettävissä erilaisia yhteiskunnan ja kunnan tarjoamia tukia ym. työllistämiseen. Toimintamalli on huomattavasti nopeuttanut työllistämisprosessia. Esimerkiksi tukipäätöksiä on saatu jopa seuraavana päivän hakemuksen jättämisestä.

Yrityskentän tuntemus työllisyyspalveluissa ja sitä kautta työttömien mahdollisuudet työllistyä paikallisiin yrityksiin ovat parantuneet Kangasalla.

Yrittäjäyhdistyksen verkostojen kautta on tullut tietoon työpaikkoja, joihin on löydetty sopivia työntekijöitä. He tiedottavat palvelusta omien kanaviensa kautta. Palvelua on markkinoitu avoimesti erilaisissa foorumeissa ja se on ollut esillä paikallisissa tiedotusvälineissä. Informaatio palvelusta on kulkenut tehokkaasti ja on tuonut uusia yrityksiä mukaan toimintaan.

Suora vuorovaikutus ilman sähköistä työnhakua

Toimintamalli on antanut uudenlaisen työkalun työttömien työllistämiseen. Yrityskentän tuntemus työllisyyspalveluissa ja sitä kautta työttömien mahdollisuudet työllistyä paikallisiin yrityksiin ovat parantuneet. Työttömän ohjaus työelämään on muuttunut asiakkaan kannalta henkilökohtaisemmaksi ja hieman vaivattomammaksi suoran kontaktoinnin johdosta. Toimintamalli perustuu pitkälti suoraan vuorovaikutukseen ilman sähköistä työnhakua. Toimintamallin kautta myös työttömät, joilla ei ole välttämättä työkokemusta tai koulutusta, ovat löytäneet polkuja työelämään. Vaikka työnhakija ei ole aina työllistynyt, on hän päässyt esittäytymään yrittäjälle ja kehittämään työnhakutaitojaan.

Toimintaa kehitetään edelleen ja yrittäjät ovat löytäneet palvelun. Tavoitteena olisi, että tulevaisuudessa toiminta voisi olla pysyvää ja yrittäjät voisivat käyttää myös lisää muita tukipalveluja, kuten työllistettävän yksilöohjausta tai räätälöitävää koulutusta työllistettävän tukemiseksi. Työttömille palvelu tarjoaa uuden tyyppisen tavan työllistymiseen. Työpaikan saaminen mahdollistaa työllistymisen paikalliseen yritykseen pitkäksikin aikaa.


Teksti

Harri Santala
työnsuunnittelija/projektisihteeri

Sari Pere-Vähämaa
sosiaaliohjaaja

Kangasalan kaupunki


Simple Share Buttons