Suoraan sisältöön

Osatyökykyiset helpommin töihin Keski-Pohjanmaalla yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyön voimalla

Osana KP OTE -hanketta käynnistyi joulukuussa julkisen ja yksityisen sektorin työnantajille suunnattu KP OTE -foorumi, jossa käsiteltiin osatyökykyisten työllistymisedellytysten parantamiseen tarkoitettuja toimenpiteitä Keski-Pohjanmaalla. Lue lisää Keski-Pohjanmaan OTE-hankkeesta Soiten verkkosivuilta.

Projektipäällikkö Anu Pippola avaamassa KP OTE -foorumin Kokkolassa.

Tilaisuuden aluksi esiteltiin työ- ja elinkeinoministeriön Osatyökyisistä osaavaa työvoimaa -tutkimuksen keskeisiä havaintoja liittyen osatyökykyisten rekrytointiin. Tutkimuksen tulos oli, että yritykset eivät etsi tietoisesti työkyistä tai osatyökykyistä työvoimaa vaan henkilöitä, joilla on asennetta, osaamista ja motivaatiota tehdä työtä. Osatyökyisten palkkaamista helpottavat käytettävissä olevien keinojen määrä kuten palkkatuki tai työolosuhteiden järjestelytuki, mutta ennen kaikkea työnantajat odottavat saavansa tietoa työnhakija osaamista ja siitä, minkälaisiin tehtäviin henkilö on sovelias.

Asiakkaan omat voimavarat, osaaminen ja ammatillinen suuntautuminen ovat avainasemassa.

Yrittäjäjärjestön edustajan mukaan alueella on paljon pieniä yrityksiä, joilla voi olla työvoiman tarvetta muutamia kertoja viikossa. Oleellista olisi nyt tuoda yhteen henkilöt, joilla olisi asennetta ja motivaatiota tehdä pieniäkin työkeikkoja ja yrittäjät, jotka tarvitsevat motivoituneita työntekijöitä. KP OTE -hanke aloittaa vuoden 2018 alusta näyttöön perustuvan työhönvalmennuspalvelun kokeilun, jonka avulla on tarkoitus saada osatyökykyisiä entistä tehokkaammin työelämään. Palvelussa asiakkaan omat voimavarat, osaaminen ja ammatillinen suuntautuminen ovat avainasemassa.

Sosiaaliset kriteerit mukaan julkisiin hankintoihin

Toinen konkreettinen keino työllistää heikossa työmarkkina-asemassa olevia on sosiaalisten kriteerien huomioiminen julkisissa hankinnoissa. Ideasta innostui etenkin koulutuskuntayhtymä, jolle työssäoppimispaikkojen hankinta on joskus työlästä. Koulutuskuntayhtymä tekee vuosittain suuria investointeja, joten työssäoppimispaikkojen saaminen hankinnan kylkiäisenä innosti kuulemaan lisää Handu-hankkeen kehittämästä konseptista. Hankinnoilla työllistämisestä sovittiin pidettävän vuoden vaihteen jälkeen uusi tilaisuus, jonne kutsutaan keskeiset julkisen sektorin hankinnoista vastaavat tahot. Lue lisää Handu-hankkeesta THL:n verkkosivuilta.

Työkykykoordinaattorikoulutus koettu hyödylliseksi

Keski-Pohjanmaalla vuoden 2017 aikana järjestetty työkykykoordinaattorikoulutus koettiin myös hyvänä toimintana lisäämään työssä jo olevien osatyökykyisten henkilöiden työssä jatkamista. Myös asiakastyötä tekevät sosiaalityön ammattilaiset ovat kokeneet saaneensa uutta inspiraatiota työhönsä työkykykoordinaattorikoulutuksen ansiosta. Koulutusta toivottiin lisää, sillä useita keskeisiä toimijoita jäi ensimmäisestä koulutusryhmästä ulkopuolelle, kun koulutus saatiin nopealla aikataululla Keski-Pohjanmaalle OTE-hankkeen ansiosta.

Teksti

Mikko Nikkilä
KP OTE -hankkeen työtoiminnasta töihin teeman projektityöntekijä


Simple Share Buttons