Suoraan sisältöön

Sosiaaliset kriteerit julkisissa hankinnoissa: Työhönvalmennus avuksi?

Miten yhdistää tarvittaessa työhönvalmennuksen tuki yrityksille? Pienten yritysten ongelmana on usein löytää aikaa perehdyttämiseen tai jatkuvampaan tukeen.

Voisimmeko työhönvalmennuksen tuen avulla tätä osatyökykyisten palkkaamisen kynnystä madaltaa? Etenkin kun käytetään sosiaalisia kriteerejä hankinnoissa, työhönvalmennus voisi helpottaa työllistymistä.

Joskus eri syistä osatyökykyinen tai pitkään työelämästä pois ollut henkilö voi tarvita tukea työstä suoriutumiseen tai siihen liittyviin arkisiin asioihin. Monet työpajoilla olleet tietävät, että siellä saa tukea ja apua tarvittaessa monenlaisiin pulmiin kun harjoitellaan paluuta työelämään. Kun ihmisen kokonaistilanne on  paremmin hallinnassa niin työtkin sujuvat paremmin.

Siirtymävaiheessa työpajoilta ns. normaaliin työympäristöön ero voi olla näissä asioissa suuri. Useassa yrityksessä on työpaikalla on vain muutama työntekijä ja kaikki ovat kiireisiä ja jokaiselta odotetaan tulosta. Osatyökykyisen tarvitessa tukea ja neuvoa voisi työhönvalmentaja olla neuvonantajana ja tukena tarvittaessa.

Asia vaatisi selvitystä ja laskemia. Työeläkelaitoksilla on hyviä kokemuksia työhönvalmennuksen tuen antamisesta työpaikalle.

Simple Share Buttons