Suoraan sisältöön

Omalla avoimuudella saa asennemuutosta aikaan

Olen osatyökykyinen ja minulla on synnynnäinen kuulovamma. Jäljellä olevaa työkykyä on, mutta osatyökykyisenä minun on etsittävä ja löydettävä vaihtoehtoisia keinoja toimia työssä vaikean kuulovamman kanssa.

Osatyökykyisenä erityisesti tulee huomioida itsestä huolehtimisesta, jotta työkyky säilyy ja työssä jaksaa. Apuvälineiden käyttö erilaisissa kuuntelutilanteissa helpottaa työskentelyä.

”Rohkaisen kohtaamaan osatyökykyisen ihmisenä omine erityispiirteineen, vahvuuksien ja osaamisen kautta. Myös osatyökykyisen oma asenne ratkaisee”, Jenni Rytkönen sanoo. (Kuva: Ritva Valjakka)

Toimin kahden työ- ja päivätoimintakeskuksen sekä kahden palvelukodin johtajana monipalvelukeskuksessa Vaalijalan kuntayhtymässä. Olen tehnyt aikaisemmin laaja-alaisesti sosiaalityön kentällä työtä esimerkiksi vankilassa, lastensuojelussa, kuntoutussektorilla, mielenterveys- ja päihdetyön parissa – useita vuosia esimiestyötä.

”Asennevamma on edelleen se pahin vamma.”

Asenteet osatyökykyisyyttä kohtaan vaihtelevat paljon. Asennevamma on edelleen se pahin vamma. Olen kohdannut paljon myös asiallista kohtelua. Olemalla itse avoin ja rehellinen vammansa kanssa voi saada aikaan asennemuutosta. Osatyökykyisenä ei pidä mennä vamma edellä vaan se mitä osaa ja missä minä olen erityisen hyvä. Ajattelen, että tietoa on nykyisin saatavilla, jos sitä osaa hakea, etsiä ja kysyä.

Joudun jokapäiväisessä työssä käyttämään kuulemiseen apuvälineitä. Myös puhelimen käyttö on haastavaa sekä erilaiset ympäristöt, meluisat paikat kuulla. Yritän järjestellä työskentelyä hiljaisessa ympäristössä kuten toimistohuoneessa, jos mahdollista. Lisäksi nykyisin käytettävät etäyhteydet ovat joskus kuulovammaiselle haasteellista kuulla, esimerkkinä Skype.

Työyhteisö tietää kuulovammastani, koska olen avoimesti tuonut asian esille. Minuun on suhtauduttu ihmisenä ja yksilönä, jolla on erityispiirre – ei vammaisena, vaikka sitä olenkin.

Rohkaisen kohtaamaan osatyökykyisen ihmisenä omine erityispiirteineen, vahvuuksien ja osaamisen kautta. Myös osatyökykyisen oma asenne ratkaisee!

Teksti: Jenni Rytkönen

Simple Share Buttons