Suoraan sisältöön

Nuorisobarometri 2019: Työ on nuorille merkityksellistä, mutta erot sukupuolten kesken ovat suuria

Nuoret ovat sitoutuneita työhön, ja työ koetaan merkitykselliseksi. Erityisen merkitykselliseksi työnsä kokevat yrittäjinä työskentelevät nuoret, ja myönteisyys yrittäjyyttä kohtaan on lisääntynyt nuorten keskuudessa. Sukupuolten kesken on kuitenkin selkeitä eroja suhtautumisessa omaan työmarkkina-asemaan sekä tulevaisuuteen työelämässä. Nuoret naiset ovat monin tavoin nuoria miehiä huolestuneempia työhön ja työelämään liittyvissä näkemyksissään, ja he kokevat myös nuoria miehiä useammin huolta jaksamisestaan. Nämä tiedot ilmenevät vuoden 2019 Nuorisobarometrista, jonka aiheina ovat työ ja yrittäjyys.

Nuorisobarometrin haastatteluista saa yleisesti ottaen varsin myönteisen kokonaiskuvan nuorten suhteesta työhön. Työ on nuorille tärkeää, ja sen merkitys on kasvusuunnassa. Yhdeksän kymmenestä nuoresta haluaa työn olevan omien arvojensa mukaista. Erityisen innostavaksi ja merkitykselliseksi työnsä kokevat yrittäjät ja korkeakoulutetut nuoret.

Lue koko tiedote työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta. >>

 

Simple Share Buttons