Suoraan sisältöön

Nuorille suunnatut matalan kynnyksen kuntoutuspalvelut tarpeellisia ja tuloksellisia

Neljässä Kelan rahoittamassa hankkeessa kehitettiin ryhmämuotoisia kuntoutuspalveluita nuorille. Hankkeiden tulokset osoittavat, että nuoret tarvitsevat heille räätälöityjä kuntoutuspalveluita. Nuoren tilanteen selvittely on olennaista, kun häntä ohjataan oikeanlaiseen palveluun. Kuntoutuksen ammattilaisilta kuntoutustyö edellyttää ammattitaitoa sekä inhimillistä otetta.

Kelan rahoittamissa hankkeissa kehitettiin alle 30-vuotiaille suunnattuja ryhmämuotoisia kuntoutuksia, joihin pääsi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kuntoutujilta ei vaadittu osallistumista diagnostisiin selvittelyihin eikä heiltä edellytetty lääkärinlausunto B:tä.

  • Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Nuorten Ystävät kehittivät MATKA-hankkeessaan nuorille suunnattua matalan kynnyksen ryhmämuotoista MATKA-avokuntoutusmallia. Kohderyhmänä olivat työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret. Hankkeessa kokeiltiin ja kehitettiin myös sosiaalista ja ammatillista toimintakykyä arvioivaa MATKA-itsearviointikyselyä.
  • Kuntoutussäätiö kehitti Löydä suuntasi -hankkeessaan työelämän ja opintojen ulkopuolella oleville nuorille tuen mallin, jossa vahvistetaan osallistujan psyykkistä toimintakykyä, elämänhallintaa sekä sosiaalisia taitoja. Ohjausmalli yhdistää toisiinsa ammattilaisten ohjaaman vertaisryhmätoiminnan ja yksilöllisen ohjauksen. Se auttaa myös löytämään turvaverkoston, johon nuori voi tukeutua ohjausjakson jälkeenkin.
  • Stadin ammattiopisto, Metropolia ja Kuntoutussäätiö loivat NOVAK-hankkeessaan sosiaalisen kuntoutuksen palvelupolun, jossa yhdistetään yksilövalmennusta ryhmämuotoiseen sosiaaliseen kuntoutukseen. Tavoitteena oli valmentaa koulutuksen piiristä pudonneita nuoria Valma-koulutukseen osallistumista varten.
  • Verve kehitti Saku-hankkeessaan joustavasti sosiaalista ja ammatillista kuntoutusta yhdistävää yksilö- ja ryhmämuotoista kuntoutusta sisältävää kuntoutuspalvelua nuorille. Hankkeessa luotiin myös etäkuntoutuksen verkkoalusta eSaku.

Lue koko tiedote Kelan verkkosivuilta. >>

 

Simple Share Buttons