Suoraan sisältöön

Nopeaa apua kivun kanssa jaksamiseen

Mini-interventio antaa nopeasti apua, toteavat Teija Veneranta (vas.) ja Tuija Kallio.

Muistele tilannetta, kun sinulla ei ollut kipua. Mitä silloin teit? Mitä hyvää on elämässäsi? Mitä haluat elämältäsi? Mitä olisit valmis tekemään asian eteen? Mikä estää tekemästä? Tällaisia keskustelun avauksia mini-interventio-ammattilainen esittää jaksamisongelmista kärsivälle tules-asiakkaalle, jolla kipu rajoittaa elämää. Asiakasta tuetaan positiivisten asioiden kautta oman elämän muutokseen ja hänen oman tilansa hyväksymiseen. Kipu ei saa olla elämän tärkein asia.

Suoravastaanotosta nopeasti apua

Suoravastaanotosta on hyviä kokemuksia eri puolilta Suomea. Siinä ajanvaraushenkilöstö ohjaa asiakkaan suoraan fysioterapeutille ilman lääkärikäyntiä. Fysioterapiaan ohjataan asiakkaat, jotka kärsivät enintään kolme kuukautta jatkuneista äkillisistä tuki- ja liikuntaelinongelmista.

– Lääkärikäyntiin verrattuna avun saa todella nopeasti, viimeistään kolmen päivän sisään, mutta jopa samana päivänä, kertoo projektisuunnittelija Tuija Kallio Satakunnan Polut hoitoon ja kuntoutukseen -hankkeesta.

Fysioterapeutti tekee hoidon alussa asiakkaalle käypähoitosuosituksen mukaisen Linton-kipukyselyn, jolla tunnistetaan avun tarve. Siinä selvitetään potilaan kipuja, jaksamista, nukkumista, stressiä, masentuneisuutta ja työkykyä. Jo pelkkä unettomuus vaikuttaa työelämään ja jaksamiseen.

Fysioterapeutti tutkii, hoitaa, antaa jatkohoito-ohjeet ja tekee arvion tilanteesta. Tarvittaessa hän voi aina reaaliaikaisesti konsultoida lääkäriä. Hoitokertoja on yhdestä kolmeen. Fysioterapeutilla on mahdollisuus antaa sairauslomaa 3–7 päivää.

Hoitojakson lopuksi tehdään Linton-kipukysely uudelleen. Mikäli jaksamisongelmiin ei ole tullut helpotusta, fysioterapeutti ohjaa asiakkaan mini-interventioammattilaiselle. Toisaalta, jos fysioterapia ei ole oikea hoito fyysiseen vaivaan, ohjataan asiakas lääkärille.

– Kyselyllä tunnistetaan avun tarvitsijat ajoissa. Jos avun saanti pitkittyy, hoito hankaloituu, asiakas kärsii ja yhteiskunnalle syntyy turhaa kulua, toteaa Tuija Kallio.

Mini-interventiolla positiivista muutosta ajatteluun

Mini-interventiossa asiakasta hoidetaan kokonaisuutena, ei yksittäisten vaivojen kautta. Tässä hoitomuodossa annetaan asiakkaalle keinoja vahvistaa omia henkisiä voimavaroja ja haetaan positiivista muutosta ajatteluun kivun keskellä.

Kohderyhmänä ovat työikäiset tules-ongelmaiset, joille on kivun myötä tullut esimerkiksi unettomuutta, ahdistuneisuutta tai masennusta. Tämän varhaisen tuen tarkoituksena on ehkäistä mielenongelmien muodostumista kroonisiksi.

Sairaanhoitaja AMK Teija Veneranta on valmistumassa mini-interventioammattilaiseksi.
– Muutosta tilanteeseen haetaan hyvien ja tärkeiden asioiden kautta, ei kipujen ja ongelmien. Asiakasta johdatellaan löytämään omasta elämästään positiivisia asioita, jotka auttavat painamaan kipua taka-alalle ja auttavat löytämään jaksamista elämään.  Asiakas havahtuu omaan tilanteeseensa ja pystyy elämään omaa elämäänsä.

Mini-interventioammattilaisen työkaluina on esimerkiksi motivoivaa haastattelua sekä tietoisuus-, hyväksymis- ja omistautumistaitojen omaksumista.
– Me emme anna terapiaa emmekä ole terapeutteja. Samoin, jos potilaalla todetaan masennus, hänet autetaan eteenpäin. Meillä on koulutus ohjaamiseen, asiakkaiden auttamiseen ja tukemiseen, Veneranta korostaa.

Tarvittaessa asiakas ohjataan moniammatilliseen tiimiin. Tiimissä voi olla eri ammattien edustajia: lääkäri, hoitaja, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, psykologi ja sosiaalityöntekijä. Mini-interventioammattilainen kokoaa tiimin asiakkaan tarpeiden perusteella. Keskeistä on, että tarvittava apu saadaan kerralla, asiakkaan ei tarvitse jonottaa erikseen eri ammattilaisille.

Mini-interventioon pääsee noin viikon sisään. Tapaamiskertoja on yhdestä viiteen.

Asiakas saa nopean avun, kaikki säästävät

– Tietääksemme mini-interventiota ei ole muualla Suomessa yhdistetty fysioterapeuttien suoravastaanottoon kuin Satakunnassa. Täällä se on tällä hetkellä pilotointivaiheessa. Tarkoitus on, että se jäisi meillä pysyväksi käytännöksi, kertoo Tuija Kallio.

Kallio suhtautuu mini-interventioon positiivisesti.

– Asiakkaan kannalta on hyvä päästä nopeasti hoitoon, kipu alkaa kroonistua kolmen kuukauden jälkeen. Toisaalta suoravastaanotto ja mini-interventio vapauttavat lääkäriaikoja. Samoin fysioterapiajonot lyhenevät, kun asiakkaalle pystytään antamaan hyvät ohjeet akuutissa vaiheessa. Sekä asiakas että yhteiskunta säästävät, kun asiakkaan tila ei pahene.


Lisätietoa


Teksti ja kuva

Auvo Mäkinen
viestintäsuunnittelija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Polut hoitoon ja kuntoutukseen –koordinaatiohanke


Simple Share Buttons