Suoraan sisältöön

Mielenterveystyössä tarvitaan vahvoja yhteistoimintataitoja

Ammattilaisten vahvat yhteistoimintataidot ovat välttämättömiä mielenterveyden edistämisen onnistumiseksi. Mielenterveyttä edistetään arjen eri toimintaympäristöissä, jolloin verkostoituminen ja kumppanuuksien luominen organisaatio- ja sektorirajat sekä tieteenalat ylittäen on tärkeää.

LitM Nina Tammisen väitöstutkimuksessa tutkittiin mielenterveyden edistämisen osaamista ja määriteltiin, millaista mielenterveyden edistämisen osaamista tarvitaan terveyssektorilla. Tutkimus perustui mielenterveysalalla työskentelevien ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden näkemyksiin. Tammisen väitöstutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää ammattilaisten osaamisen arvioinnissa ja kehittämisessä sekä tunnistaa myös koulutuksen kehittämistarpeita.

– Hyvä mielenterveys on tärkeä voimavara yksilöille ja yhteiskunnalle. Tarvittavassa osaamisessa korostuvatkin positiivisen eli hyvän mielenterveyden tuntemus sekä vahvuuksien ja voimavarojen merkityksen ymmärtäminen mielenterveyden vahvistamisessa, Tamminen sanoo.

Kansallisen mielenterveysstrategian yhtenä painopisteenä on tällä hallituskaudella mielenterveysosaamisen vahvistaminen. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään THL:n toteuttamassa mielenterveysstrategian toimeenpanoa tukevassa työssä. STM:n strategiarahoituksella toteutetaan 11 hanketta, joiden tavoitteena on mielenterveysosaamisen vahvistaminen kunnissa. Mielenterveyden edistäminen tukee osaltaan osatyökykyisten paluuta työmarkkinoille.

Tutustu alkuperäiseen uutiseen THL:n sivuilla.

Tutustu Nina Tammisen väitöskirjaan.

Tutustu Kansalliseen mielenterveysstrategiaan.

Simple Share Buttons