Suoraan sisältöön

Mielenterveyssyistä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen on kasvanut

30.11.2021

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on seurannut kuluvan hallituskauden aikana nuorempien ikäluokkien (alle 40-vuotiaat) hyvinvoinnin, osaamisen, koetun terveyden ja osallistumisen tilaa. Erityisesti mielenterveyden ongelmat syynä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen ovat kasvaneet, ja nuorten kokemus omasta terveydestä on huonontunut.

Mielenterveys suurimpana syynä nuorten ikäryhmien työkyvyttömyyseläkkeeseen

Mielenterveyssyistä on tällä hetkellä työkyvyttömyyseläkkeellä lähes 30 000 alle 40-vuotiaista. Alle 35-vuotiaista jopa 77 prosentilla on työkyvyttömyyseläkkeen syynä mielenterveyden tai käyttäytymisen häiriö.

Mielenterveyssyyt työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen taustalla ovat kasvaneet tasaisesti 2000-luvun alusta lähtien. SOSTEn mukaan suunta osoittaa, että nuorissa ikäluokissa mielenterveyden ongelmat ovat vakavia ja johtavat monen osalta aikaiseen työelämästä poistumiseen.

SOSTEn seuraamat indikaattorit osoittavat myös nuorempien ikäluokkien pitkäaikaistyöttömyyden kasvaneen koronapandemian myötä. Ennen pandemiaa pitkäaikaisesti työmarkkinatukea saavien määrä oli laskenut, mutta on nyt palannut vuoden 2018 tasolle.

Lisäksi nuorten kokemus omasta terveydestään on huonontunut. Tämä on huolestuttavaa, sillä tutkimusten mukaan koettu terveys ennakoi vahvasti koettuja terveysongelmia myös myöhemmin. Jopa yli neljäs perusopetuksen 8. ja 9. luokilla olevista oppilaista, ammatillisessa oppilaitoksessa tai lukiossa ensimmäistä tai toista vuottaan opiskelevista on kokenut terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi vuonna 2021. Vielä vuoteen 2015 asti näin koki vain viidennes. Koronakriisi on selvästi vaikuttanut koettuun terveyteen negatiivisesti.

SOSTE: Nuorempien ikäluokkien hyvinvointiin on panostettava

SOSTE toteaa, että nuorempien ikäluokkien hyvinvointiin on kiinnitettävä entistä suurempaa huomiota. Indikaattorien osoittamat trendit ovat huolestuttavia, ja on mietittävä, kuinka tämänhetkisen kehityksen suunta muutetaan.

SOSTE seuraa jatkuvasti suomalaisten hyvinvoinnin kehitystä kuvaavia indikaattoreita. Seurannan tavoitteena on ymmärtää, mihin suuntaan hyvinvointi ja hyvinvoinnin edellytykset Suomessa kehittyvät, ja minkälaista panostusta ja toimintaa hyvinvoinnin edistämiseksi tarvitaan.

Kuluvalla hallituskaudella SOSTE on seurannut erityisesti nuorempien ikäluokkien hyvinvoinnin, osaamisen, koetun terveyden ja osallistumisen tilaa. Ikäryhmäksi on valittu nuoremmat ikäluokat (alle 40-vuotiaat), sillä heillä on mahdollisesti edessään vielä pitkä työura ja mahdollisuus aktiiviseen yhteiskunnalliseen osallistumiseen.

Lue alkuperäinen uutinen SOSTEn verkkosivuilta.

Simple Share Buttons