Suoraan sisältöön

Mielenterveysstrategiaa toteuttavat alueelliset hankkeet aloittaneet toimintansa

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt avustusta 18 hankkeelle, jotka toteuttavat keväällä 2020 hyväksytyn kansallisen mielenterveysstrategian tavoitteita. Hankkeet sijoittuvat kolmen hankekokonaisuuden alle (Mielenterveysosaamisen vahvistaminen kunnissa; Itsemurhien ehkäisy; Työelämään kuntouttavat mielenterveyspalvelut IPS). Vuoden 2021 alussa käynnistyneet hankekokonaisuudet vahvistavat mielenterveysosaamista kunnissa, ehkäisevät itsemurhia ja kehittävät työelämään kuntouttavia mielenterveyspalveluita.

Mielenterveysosaamisen vahvistaminen kunnissa -hankkeet vahvistavat kuntien mielenterveysosaamista parantamalla sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kykyä edistää mielenterveyttä, tunnistaa avun tarvetta sekä lisätä mielenterveyden ensiaputaitoja. Huomiota kiinnitetään etenkin nuoriin, mielenterveysongelmista kärsiviin perheisiin ja ikääntyviin. Palveluja kehitetään alueellisesti peruspalveluiden ja järjestöjen yhteistyönä. Myös potilaiden ja perheenjäsenten osallisuutta palveluiden kehittämiseen edistetään. Hankkeet huomioivat pandemian aikana lisääntyneen digitaalisten hoitomuotojen tarpeen.

Itsemurhien ehkäisy -hankkeissa keskitytään niihin alueisiin ja väestöryhmiin, joissa itsetuhoisuus on edelleen muuta maata ja väestöä yleisempää. Hankkeissa torjutaan yksinäisyyttä ja vahvistetaan yhteisöllisyyttä. Ne lisäävät vapaaehtoistukea sekä järjestöjen roolia sosiaali- ja terveyspalvelujen ja vanhuspalvelujen tukena.

Työelämään kuntouttavat mielenterveyspalvelut IPS -hankkeet tuovat Suomeen tehokkaaksi todetun toimintamallin, jolla psykiatrisen sairauden vuoksi osatyökykyisiä kuntoutetaan työelämään. Hankkeissa selvitetään IPS-toiminnan soveltuvuutta Suomeen ja muodostetaan toiminnallinen kokonaisuus työllistymisen tuen, psykiatrisen hoidon ja kuntoutuksen palveluista.

Lue koko uutinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta.>>

 

Simple Share Buttons