Suoraan sisältöön

Mielenterveyden manifesti julkaistu

Työelämän ja mielenterveyden pyöreän pöydän kokoontumisen (22.3.) yhteydessä julkaistiin 10-kohtainen Mielenterveyden manifesti. Keskusteluja johtanut sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen muistutti tilaisuudessa, että ”on tärkeää keskittyä pohtimaan, miten mielenterveydestä rakennetaan työelämän menestystekijä kipupisteen sijaan”.

Mielenterveyden manifestin teesejä on tarkoitus viedä eteenpäin ministeriön käynnistämässä Työelämän ja hyvän mielenterveyden toimenpideohjelmassa. Myös esimerkiksi Työterveyslaitos tuottaa parhaillaan digitaalista työkalupakkia mielenterveyden tukemiseen yhtenä ensimmäisistä vuoden alussa käynnistyneen ohjelman toimenpiteistä.

Mielenterveyden kymmenkohtainen manifesti kuuluu näin:

  1. Yksin pärjäämisen aika on ohi. Työyhteisön sosiaalinen tuki kannattelee myös muutostilanteissa ja kriiseissä. Yhteisöllisyyden rakentaminen on meidän jokaisen vastuulla.
  2. Työkyky on määriteltävä uudelleen. Vaikka ei ole terve, voi olla työkykyinen. Sitoudumme rakentamaan kaikille mahdollisimman hyvät edellytykset toimia ja osallistua työhön. Työn kuuluu tukea mielenterveyttä.
  3. Hyvän mielenterveyden perusta työssä on hyvissä työolosuhteissa. Jokaisella on oikeus hyvään johtamiseen, kunnolliseen työn organisointiin sekä työstä saatuun palautteeseen ja arvostukseen. Myös esihenkilöt tarvitsevat tukea omaan työhönsä.
  4. Kohtuus kunniaan! Oikein mitoitettu työ luo pohjan hyvinvoinnille ja hyvin tehdylle työlle. Hyvinvoiva työntekijä saa aikaan tulosta, on aloitteellinen ja on valmis joustamaan.
  5. Mielenterveys on menestystekijä. Kun mielenterveys on hyvä, olemme yksilöinä ja yhteisöinä hyvinvoivia, kehittymis- ja muutoskykyisiä sekä tuottavia. Hyvinvoivat työntekijät ja työyhteisöt ovat myös työpaikan vetovoimatekijä.
  6. Tunteet ovat osa työelämää. Vahvistamme kaikille turvallista ja sallivaa ilmapiiriä niin, että mielenterveydestä ja pulmista työssä voidaan puhua ja niitä on mahdollista ratkoa yhdessä.
  7. Käyttäydytään kaikki ihmisiksi! Näytämme jokainen esimerkkiä siinä, miten toinen toisiamme kohtelemme. Huonoa käytöstä voi ennaltaehkäistä organisaatiotason toimilla ja siihen tulee puuttua.
  8. Edistämme ymmärrystä siitä, että hyvä työkykyjohtaminen työuran kaikissa vaiheissa on työpaikan strategista toimintaa. Sillä on vaikutusta asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyteen sekä tuottavuuteen.
  9. Panostamme ongelmien ennaltaehkäisyyn ja hyvinvoinnin vahvistamiseen. Niin vähennämme heikentyneen mielenterveyden seurauksia työntekijälle, työpaikalle ja yhteiskunnalle. Työterveyshuolto toimii työpaikan kumppanina myös mielenterveyden edistämisessä.
  10. Avaimet hyvän mielenterveyden kehittämiseen työssä ovat työpaikoilla itsellään. Pidämme yhdessä huolta mielenterveydestä!

Mielenterveyden manifestin teesejä on tarkoitus viedä eteenpäin ministeriön käynnistämässä Työelämän ja hyvän mielenterveyden toimenpideohjelmassa. Myös esimerkiksi tuottaa parhaillaan yhtenä ensimmäisistä vuoden alussa käynnistyneen ohjelman toimenpiteistä.

Lue koko tiedote Työterveyslaitoksen verkkosivuilta.

Lue lisää mielenterveyden tuen työkalupakin kehittämisestä Työterveyslaitoksen verkkosivuilta.

Simple Share Buttons