Suoraan sisältöön

Mielenterveyden häiriöistä johtuvien sairauspoissaolojen kasvu edelleen jyrkkää

Sairauspäivärahaa saaneiden määrä kasvoi edelleen vuonna 2019. Päivärahaa sai viime vuonna n. 304 000 henkilöä, melkein 10 000 enemmän kuin edellisenä vuonna. Kasvu johtui mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöistä. Mielenterveyden häiriöiden perusteella maksettavat päivärahakaudet ovat yleistyneet viime vuosina jyrkästi erityisesti nuorilla sekä varhaiskeski-ikäisillä naisilla. Tämä selviää Kelan Tutkimusblogissa 29.1.2020 julkaistusta artikkelista.

Mielenterveyden häiriöistä aiheutuvien poissaolojen kehitykseen vaikuttamista hankaloittaa se, että näiden poissaolojen viimeaikaisen yleistymisen syitä ei varmuudella tunneta. Ilmiö on monimutkainen, eikä mikään yksittäinen tekijä selitä kehitystä. Esimerkiksi vaatimusten kasvu työelämässä, perhe-elämässä ja vapaa-ajalla ovat yhtäaikaisesti voineet vaikuttaa ihmisten jaksamiseen. Mielenterveyden häiriöitä koskeva stigma on voinut edelleen pienentyä. Lisäksi on mahdollista, että erilaisia oireita diagnosoidaan aiempaa useammin mielenterveyden häiriöiksi. Mielenterveyden häiriöiden näkyminen esimerkiksi mediassa ja sosiaalisessa mediassa on voinut osaltaan vaikuttaa niiden yhä laajempaan ilmaantumiseen ja tunnistamiseen.

 

Simple Share Buttons