Suoraan sisältöön

Lukivaikeuden kanssa pärjää työssä, kun sopivat apukeinot löytyvät

Lukivaikeus saattaa tulla diagnosoitua vasta aikuisena, vaikka vaikeus on näkynyt eri tavoin jo kouluaikana. Sekä opinnoissa että työelämässä kannattaa kokeilla erilaisia opiskelutapoja ja -menetelmiä, jotka tukevat omaa tapaa oppia. Tätä korostaa kokemusasiantuntija Heli Turja.


Turja alkoi itse epäillä oppimisvaikeutta lukiossa. Virallisen lukitestin hän teetti silti vasta yli 30-vuotiaana. Tällöin hän oli ollut Helsingin seudun erilaiset oppijat ry HEROn vapaaehtoistoiminnassa mukana yli viisi vuotta. Hän teetti testin yliopistoon hakuaan varten selvittääkseen, miten voi parantaa osaamistaan.

– Olin koulussa hidas lukemaan, kirjoittaessa teksti hyppi riveillä, lyhytkestoinen muisti pystyi käsittelemään paljon vähemmän asioita kuin normaalisti, Turja luettelee lukivaikeuteen kuuluvia merkkejä.

Lukivaikeus on yksi oppimisvaikeuksien muoto.

Turjaa ovat auttaneet lukemisen tauottaminen, luetun kertaaminen ääneen ja se, että mumisee hiljaa itsekseen, mitä on tekemässä ja mitä aikoo seuraavaksi tehdä. Turja toimii nykyisin Erilaisten oppijoiden liiton hallinnoiman ESR-rahoitteisen Taitotuunaajat-hankkeen projektipäällikkönä.

Lukivaikeus ei estänyt uralla etenemistä

Heli Turjasta tuli Erilaisten oppijoiden vakiokävijä ja hallituksen jäsen. Hän on käynyt seminaareissa puhumassa oppimisvaikeuksista. Ammatiltaan hän on tv-toimittaja-ohjaaja.

– Usein kysytään, missä ammateissa voi toimia, jos on luki- tai muu oppimisvaikeus. Itse olen ollut opetus- ja viestintäalan töissä, vaikka ne ovatkin melko haastavia oppimisvaikeuksista kärsiville, Turja naurahtaa.

Koulussa englantia kirjoittaessa kirjaimet saattoivat Turjalla olla väärinpäin. Silti hän on oppinut käyttämään englantia toisena työkielenään. Oma tapa tehdä töitä löytyy kokeilemalla. Tilannesparraus on tullut Turjalle tutuksi – missä mennään ja mitä seuraavaksi pitäisi tehdä.

– Keskeneräisyyden sieto on usein vaikeaa oppimisvaikeuksia omaavalle. Asiat kannattaa jakaa omiin kokonaisuuksiin, joita hoitaa kokonaisuus kerrallaan, Turja antaa vinkin.

Ajankulu voi myös hämärtyä, kun keskittyy johonkin. Tähän auttavat esimerkiksi puhelimeen asennetut hälytykset, joita Turja itsekin käyttää ahkerasti.

Opiskeluun monia tukikeinoja

Luki- tai muista oppimisvaikeuksista kärsivän on hyvä hankkia tietoa asiasta, koska se auttaa selvittämään vaihtoehtoisia opiskelutapoja ja apukeinoja työssä ja arkielämässä. Oppimisvaikeuksista kärsivä opiskelija voi hyötyä mahdollisuudesta suorittaa tentit suullisesti.

Turja otti edellisessä työpaikassa oppilaitoksessa esille, miten siellä voisi huomioida oppimisvaikeudet opetuksessa. Opinto-ohjaaja ja muita työntekijöitä hakeutui Niilo Mäki -Instituutin koulutuksiin. Instituutti tiedottaa oppimisvaikeuksista ja järjestää alan koulutusta ammattilaisille, jotka työskentelevät lasten ja nuorten parissa.

Gradu tai pääsykoe motivoi etsimään apua

Erilaiset oppijat ry:n Taitotuunaajat ESR-hankkeen kohderyhminä ovat aikuiset, joilla on realistinen mahdollisuus hakea työhön tai koulutukseen tai pitää olemassa oleva työ- tai opiskelupaikka. Taitotuunaajat kehittää Oppimisen olohuone -toimintamallia yhteistyökumppaneidensa kanssa. Olohuoneeseen voi tulla työstämään lukemisen, kirjoittamisen, matematiikan ja digiosaamisen perustaitojaan kokemusosaajien kanssa. Hanke myös jalkautuu oppilaitoksiin opiskelijoiden tavoittamiseksi.

– Suurin osa asiakkaista on ottanut ensin yhteyttä ja tullut sitten käymään jonkin akuutin asian takia. Sellainen voi olla esimerkiksi tulossa oleva pääsykoe, gradun teko tai muu solmukohta, Turja sanoo.

Turja kertoo, että kävijöitä pyritään auttamaan ensin käsillä olevassa tilanteessa ja sen jälkeen mietitään yhdessä, mitä jatkossa. Vaihtoehtoja etsitään mm. apuvälinekeskuksesta, erilaisista applikaatioista eli sovelluksista tai luku- tai kirjoitustekniikoista.

Oppimisen olohuoneen asiakkaina on myös aikuisia uranvaihtajia. Opiskelijoilta vaaditaan nykyisin enemmän omatoimisuutta ja aikatauluttamista kuin ennen ja verkko-opiskelu on arkea. Silloin opiskelijan on hyvä käydä metodeja läpi Oppimisen olohuoneen ohjaajan kanssa.

Osa jättää leikin kesken jo alkuunsa todeten, että pääsykokeet ovat liian vaikea pala. Jotkut palaavat ja uskovat, että harjoittelemalla oma tapa oppia saattaa avautua. Motivaatio onkin äärimmäisen tärkeää.

Lukivaikeus voi pitkittää työpäiviä

Työssä oppimisvaikeus voi tulla esiin niin, että raporttien tai yhteenvetojen tekeminen on työlästä. Jotkut jatkavat työpäiväänsä vain, jotta saisivat muut kiinni.

– Silloin kannattaa etsiä kokeilemalla itselle sopiva tapa käsitellä tekstejä. On olemassa myös sovelluksia, joissa kone lukee tekstin. Lukunopeutta voi säätää. Tämä voi auttaa, jos luettaessa kirjaimet tuntuvat hyppivän riveillä, Turja selittää.

Oppimisvaikeus voi joskus olla osatekijänä esim. mielenterveysongelmien taustalla, ellei henkilö tunne tai ole opetellut keinoja, jotka helpottavat selviytymistä.

– Ns. laatikon ulkopuolelta -ajattelutavasta voi olla hyötyäkin. Asioiden tekeminen omalla tavalla osoittaa kekseliäisyyttä ja voi tuoda esiin ratkaisuja, joita muut eivät tule ajatelleeksi.

Amisreformi takaa tuen

Ammatillisen koulutuksen reformin myötä aikille opiskelijoille tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, joka sisältää myös ohjaus- ja tukipalvelut.

– Muun muassa ammatillisten oppilaitosten oppilaanohjaajat ovat olleet kiinnostuneita hankkeestamme, sillä oppilaitoksiin kaivataan työkaluja oppimisen tukemiseen. Oppimisen olohuone tarjoaa yhden vaihtoehdon työkalupakkiin oppilaitoksille tukemaan opiskelijoiden erilaisia oppimistapoja.


Lue lisää


Teksti ja kuva

Kati Savela

Vates-säätiön viestintäsuunnittelija


Simple Share Buttons