Suoraan sisältöön

Liian vammainen – ei kukaan!

Aktiivisena kansalaisena toimiminen ja omanlaisen elämän eläminen on meille monille arkipäivää erilaisten valintojen kautta. Entä kun elämä määräytyykin vammaisena pitkälti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kautta? Miten käy mahdollisuuden valita ja toteuttaa menemistä, osallistumista ja työllistymistä siinä missä muillakin?

Lähdimme Pähee OTE-hankkeen toimesta Skotlantiin peilaamaan toimiamme kansalaisuuden teemassa. Halusimme vertailla, innostua ja saada malleja, joita muotoilla Päijät-Hämeen vammaispalveluihin. Toivoimme myös vahvistusta hankekokeiluille ja ideoita, miten kokeilujen toimia kannattaa jatkaa.

Skotlannin rosoinen, jopa lahtimainen Glasgow’n kaupunki toimijoineen vakuutti meidät edelläkävijämaineensa mukaisella ajatuksellaan ”Kukaan ei ole liian vammainen opiskelemaan tai työskentelemään. Kyse on vain ja ainoastaan oikeasta avusta ja tuesta oikeaan aikaan. ” Tämä vaatii asiakkaan kuulluksi tulemista.

Skotlannissa on kehitetty erilaisia keinoja selvittää asiakkaan tahtoa ja toiveita jo siksi, että yksittäisellä henkilöllä voi olla samanaikaisesti useita palveluntuottajia. Tuettu päätöksenteko mahdollistaa oman tahdon toteutumista myös vaikeimmin vammaisilla henkilöillä. Asiakkaiden omaisten, lähipiirin ja asuinalueen ihmisten osallistaminen asiakkaan valintojen tekemiseen ja toteuttamiseen on siellä erityisen onnistunutta. Henkilökohtaisen palvelun rakentamisessa niin sosiaali- kuin terveyspalvelujen yhteinen rahapussi on tarvittaessa käytössä.

Mitä teemme päästääksemme toteamaan, että kukaan ei ole liian vammainen? Meillä on osin käytössä samoja keinoja ja menetelmiä (mm. yksilökeskeinen elämänsuunnittelu, tuettu työllistäminen) kuin Skotlannissa. Olemme siis toimivalla tiellä. Tarvitsemme lisää osaamista kaikille, niin asiakkaille ja heidän lähipiirilleen kuin henkilöstölle tuetun päätöksenteon mahdollistamiseksi. Asiakkaiden osallistaminen palvelujen kehittäjiksi ja tekijöiksi yhdessä meidän ammattilaisten rinnalla on meille kaikille oppimisen paikka.

Otamme ammattilaisina tavoitteen ja tahdon mahdollistaa kansalaisuutta kaikille. Lisätään asiakkaiden mahdollisuuksia tehdä valintoja ja päätöksiä sekä näin siirtyä samojen oikeuksien ja velvollisuuksien yhteiskuntaan. Käytetään rohkeammin palvelun kokoamisessa vertaistukea ja aitoja lähiympäristöjä sekä työpaikkoja, jotta asiakkaiden kuulumisen tunne yhteiskuntaan lisääntyy. Saisimmeko aikaan päijäthämäläistä rosoisuutta ja erilaisia palvelukokonaisuuksia vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin?

Liian vammainen – ei kukaan! Uskomme, että yhdessä kaikki on mahdollista, oikealla avulla ja oikea-aikaisella tuella.

 

Teksti

Enni Ruuth
projektisuunnittelija
Pähee OTE -hanke, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä/Sosiaalialan osaamiskeskus
Verso -liikelaitos, Lahti

facebook.com/paheeote, @paheeote


Simple Share Buttons