Suoraan sisältöön

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan työssä korostuu hetkessä oleminen

Miia Säkkinen toimii työharjoittelijana Oulun kaupungin kuntouttavassa työtoiminnassa. Hän harjoittelee työtoiminnan ohjaajana toimimista yhdessä kaupungin työtoimintayksiköistä. Miia työskenteli yt-menettelyihin asti Alkon myymäläpäällikkönä. Tällä hetkellä Miia suorittaa avoimessa ammattikorkeakoulussa sosionomin opintoja ja työharjoittelu on järjestynyt työvoimakoulutuksena Silta -koulutuksen kautta. Miian haaveissa on työ ihmisten auttamisen parissa.

Työtoiminnassa askarrellaan luonnon- ja kierrätysmateriaaleista. (Kuvat: Miia Säkkinen)

Miian työharjoittelujaksolla yhteisötalon kuntouttavan työtoiminnan ryhmissä työskentelevät myös Uusi suunta työelämään -kokeilun työntekijät. Kokeilu on osa Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -kärkihanketta ja sen Polut hoitoon ja kuntoutukseen -projektia.

Kokeilussa kehitetään osatyökykyisille työttömille työnhakijoille palvelumallia, jossa toimintaterapeutti, kuntoutusohjaaja, sosiaalityöntekijä ja terveydenhoitaja tapaavat asiakkaita kuntouttavan työtoimintajakson aikana. Tavoitteena on kartoittaa asiakkaiden työ- ja toimintakykyä ja kokonaistilannetta sekä selkiyttää jatkopolkuja.

Tekeminen ei pääasia, vaan yhteisöllisyys ja sosiaalisuus

Miia on työharjoittelunsa aikana ottanut vastuun kädentaitopäivien toimintojen suunnittelusta ja ohjaamisesta yhdessä muiden työntekijöiden kanssa.

Miia kertoo, että työtoiminnan arjessa puhutaan erittäin paljon. Tekeminen ei ole pääasia vaan yhteisöllisyys ja sosiaalisuus. Työtoimijoiden taustat vaihtelevat suuresti.

”Ihmiset ovat niin erilaisia. Pitäisi olla todella laajaa osaamista, että tietäisi tai tunnistaisi mistä milloinkin on kyse.”

Miian omat ennakko-odotukset siitä millaisia työtoimijat ja heidän elämäntilanteensa ovat, olivat hyvin erilaisia kuin todellisuus.

”Kuvittelin että täällä tehdään työhakemuksia ja rakennetaan LinkedIn-verkostoa. Nyt olen ymmärtänyt, että asiakkaiden haasteet ovat enemmänkin arjessa selviytymisessä.”

”Ei kukaan ole tahallaan tilanteessa, jossa elämänhallinta on hukassa ja voimavarat rajallisia. Tärkeintä on auttaa ja tukea tässä hetkessä.”

Positiivisen, kannustavan ja sallivan ilmapiirin luominen on Miialle tärkeää.

”Toivon että työtoimijoiden ajatukset omista murheista tai vaikeuksista on hetken muualla ja muistettaisiin että elämässä on mielekkäitä asioita. Jos sitä kautta löytyisi syy tulla seuraavanakin päivänä paikalle.”

Entisenä esimiehenä ja henkilöstöjohtajana Miia ajattelee paljon asiakastyytyväisyyttä. Miia kokee, että ohjaajan työllä on suuri merkitys sekä palveluohjauksessa että työtoiminnassa.

”Kun henkilö hakeutuu ohjauspalveluun ja pääsee työtoimintaan, niin sitä toivoo, että paikka olisi oikea ja oikea suunta elämään voisi sitä kautta löytyä.”

Ohjaajana toimiminen kuin palapelin kokoamista

Ohjaajan roolista keskusteltaessa Miia nostaa esille sen, että ”ohjaajan pitää saada kaikki jollakin tavalla viihtymään ja osallistumaan. Tai ei välttämättä osallistumaan, mutta olemaan ainakin läsnä muutenkin kuin fyysisesti.” Yhteistoimintaan motivoiminen on tärkeää.

Esimieskokemuksesta Miia kokee olevan hyötyä.

”Siinäkin oli tultava toimeen kaikkien kanssa, mutta vaatimustasot ja tehokkuusajattelu on tässä nyt unohdettava.”

Miia kuvaa kokemustaan ohjaajana toimimisesta palapelin kokoamiseksi.

”Kokoat sitä siinä pöydän ääressä. Ja jos se jumittuu johonkin, niin et voi muuta kuin purkaa ja yrittää eri kohdasta taas uudestaan.”

Uusi suunta työelämään -kokeilun läsnäolon hyödyiksi Miia nostaa kokeilutyöntekijöiden taidon nostaa esille asiakkaiden pieniä edistysaskeleita, jotka liittyvät osallistumiseen ja suoriutumiseen eri toiminnoissa.

Miia näkee kokeilutyöntekijät tärkeinä myös asiakkaiden kriisitilanteissa.

”Toimitte kuin tulkkeina ja edistätte asioita silloin, kun muut eivät tiedä mitä tehdä.”

Kokeilun työntekijöiden kanssa keskustellessa Miia on tuonut esiin omia havaintojaan työtoiminnan arjesta, sekä kuvannut myös omaa kehitystään työharjoittelijan roolissa.

”Puolesta tekeminen on vähentynyt. Aluksi tein sitä paljon enemmän.”

Miia on siirtynyt pienten yksilötehtävien ohjaamisesta myös ohjaamaan isompia ryhmän yhteisiä projekteja. Ne tuovat ryhmää enemmän yhteen ja antavat yksilöille mahdollisuuden osallistua eri tavoin.

”Olen mielestäni antanut työtoimijoille mukavia hetkiä ja mukavaa tekemistä. Ihmiset nauravat ja rentoutuvat. Eräskään työtoimija ei enää sano –onko pakko- joka asiaan, vaan ne sanat on jääneet melkein kokonaan pois. Siitä tulee hyvä olo itsellekin.”


Lue lisää


Teksti

Tanja Turtiainen

toimintaterapeutti, Uusi suunta työelämään -kokeilu


Simple Share Buttons