Suoraan sisältöön

Kuntakokeilujen onnistumista tuetaan monella tavalla

22.11.2021

Ensimmäinen kahdeksan kuukauden kokeiluajanjakso on ollut osalle kuntakokeilujen kunnista vaikea. Toisilla kokeiluilla kokeilun ja asiakastyön käynnistäminen on sujunut hyvin. Työministeri Tuula Haatainen ja ylijohtaja Marja-Riitta Pihlman muistuttavat työ- ja elinkeinoministeriön TEMatiikka-blogissa, että kuntakokeilut ovat käynnistyneet vasta kuluvan vuoden keväällä.

Kyseessä on suuri hanke, ja kuntien lähtökohdat ovat hyvin erilaiset. Lisäksi asiakasmäärät ovat kasvaneet TE-toimistoissa ja kuntakokeiluissa merkittävästi koronan aikana. Alkuvaiheen haasteet ovat liittyneet Haataisen ja Pihlmanin mukaan etenkin henkilöstön rekrytointeihin, perehdytystehtävien laajuuteen, työn organisointiin, asiakkaiden kontaktoinnin ja palveluiden ohjaamisen sujuvuuteen sekä erilaisten työ- ja toimintakulttuurien yhteensovittamiseen.

Kokeilujen edistymistä seurataan tarkasti kokeilukuntien, TE-toimistojen ja ELY-keskusten muodostamissa yhteistyöelimissä. Toimenpiteitä haasteiden selättämiseen lähdetään kehittämään heti, kun haasteet ilmenevät. Tähän mennessä keinoja on kehitetty muun muassa johtamiseen, työn organisoimiseen ja työterveyden tukemiseen.

Kuntakokeiluja tukee myös kunnista ja Kuntaliitosta, TE-hallinnosta, KEHA-keskuksesta sekä työ- ja elinkeinoministeriöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja sosiaali- ja terveysministeriöstä muodostettu ryhmä. Lisäksi KEHA-keskus, Kuntaliitto sekä työ- ja elinkeinoministeriö järjestävät sekä asiakastyöntekijöille että kokeilujohdolle suunnattuja työllisyysklinikoita. Klinikoissa ratkotaan arjessa nousseita ongelmia ja jaetaan hyviä käytäntöjä. Kuntakokeilun johtoa tuetaan johtamisvalmennuksella.

Työllisyyden kuntakokeilussa osa tiettyjä asiakasryhmiä koskevista TE-toimiston tehtävistä on siirretty lainsäädännöllä työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvan kunnan tehtäviksi. Alueelliset kokeilut käynnistyivät 1.3.2021. Kaikki kuntakokeilut päättyvät 30.6.2023.

Kuntakokeiluun osallistuu yhteensä 25 kokeilualuetta ja 118 kuntaa. Kokeiluihin ohjataan kokeilualueilla ne työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat sekä kaikki maahanmuuttajat ja vieraskieliset, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa kokeilualueiden TE-toimistoissa.

Lue alkuperäinen blogikirjoitus täältä.

Lue lisää Kuntakokeilusta työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.

Lue lisää Kuntakokeilusta TE-toimiston sivuilta.

TEM: Kuntakokeilualueet

Simple Share Buttons