Suoraan sisältöön

Kokkolan kaupungin työllisyyspalvelujen lyhyt historia

Keski-Pohjanmaan OTE-hanke kävi tutustumassa Kokkolan kaupungin työllisyyspalveluihin. Työllisyyspalveluiden Grand old lady työllisyyssihteeri Anneli Wacklin kertoi Kokkolan työllisyyspalvelujen lyhyen historiikin. Toimistosihteeri Anne Hujanen ja henkilöstöjohtaja Eija Pienimäki täydensivät tarinaa.

Kokemuksista otetaan oppia kaiken aikaa

Paljon on tehty ja tehdään tälläkin hetkellä! Kaikki ei tietenkään aina mene niin kuin Strömsössä, mutta ei lannistuta, vaan otetaan opiksi! Vuosien varrella tehdyistä kokeiluista on otettu hyvät käytännöt käyttöön.

Hankkeita on vuosien varrella ollut useita; Almaa, Telmaa ja Helppiä. Tienesti-hanke toimi suuren nuorisotyöttömyyden aikana vuosina1995-2000. Toimintana olivat nuorten työpajat sekä ponnarikoulutus, jossa aktivoitiin ja tuettiin nuoria mm. joustavalla palkkatukimallilla ja yhteistyöllä oppilaitosten kanssa. Ponnarissa myös kokeiltiin ensimmäistä kertaa yksilövalmennusta.

Monialaisen yhteispalvelutoiminnan aloittaminen oli Kokkolassa mutkatonta 2000-luvun alussa. Tähän päivään verrattuna alkuaikoina oli suurempi mahdollisuus edetä kuntouttavan työtoiminnan jälkeen palkkatuettuun työhön. Rahatilanne taisi olla silloin nykyistä parempi? Nykyään julkinen sektori ei palkkaa enää niin paljon palkkatuella kiristyneen kuntatalouden vuoksi.

Asenteisiin vaikutetaan aktiivisella viestinnällä

Osatyökykyisten palkkaamisessa, työnantajien asenteet vaikuttavat valitettavan usein. Jos työn haussa samalla viivalla ovat täysin työkykyinen ja osatyökykyinen henkilö, niin sekä asenteet, että niukat resurssit ohjaavat usein valitsemaan sen täysin työkykyisen.

Asenteisiin on kuitenkin mahdollista vaikuttaa erityisesti hyvien kokemusten myötä. Kokkolan kaupungilla on nyt ohje, että avoimeen toimeen haetaan aina ensin sisäisellä haulla ja sen jälkeen sopivaa työntekijää haetaan työttömänä olevista henkilöistä. KP OTE -hankkeen viestintätiimi tulee tässä kohtaan esiin; nostamme esiin onnistumisia ja hyviä kokemuksia (katso video alta).

Työelämätaitoja harjoitellaan, mutta niissä on vielä usein parannettavaa

Vuonna 2017 Kokkolassa kokeiltiin työllisyyspilottia, jonka tarkoituksena oli tarjota työtä pitkäaikaistyöttömille työllisyysmäärärahoilla. Ryhmät vastasivat vieraskasvilajien poistamisesta ja Laajalahden luontopolulle uusien pitkospuiden rakentamisesta. Erityisesti nuorten kohdalla pilotista saatiin hyviä tuloksia, mutta kertyi siitä taas opittavaakin. Ilmeni, että ns. työelämän pelisäännöt eivät ole aina aivan itsestään selviä kaikille. Mm. työaikojen, työturvallisuuden yms. läpikäymiseen heti alussa on panostettava. Myös askel esimerkiksi kuntouttavasta työtoiminnasta palkkatyöhön voi olla yllättävän iso. Kuntouttavassa työtoiminnassa harjoitellaan työelämän pelisääntöjen noudattamista, mutta saatujen kokemusten perusteella niitä pitäisi vielä tehostaa työllistymisen kynnyksellä.

Kokkolan kaupungin työllistämistoiminnan jatkuessa tämän vuoden alussa tehtiin saadun kokemuksen myötä sellainen muutos, että työt alkavat kuukauden työkokeilulla. Kuukauden sujuessa hyvin tehtävät jatkuvat puolen vuoden pituisena palkkatuettuna työnä. Jatkopolkuja tullaan hakemaan aktiivisesti työhönvalmentajan tukemana.

Rekrytointikynnystä alemmas kokeillen ja kontakteja luoden

Erilaisia tapoja jakaa vastuuta ja motivoida eteenpäin sekä työntekijää että työllistävää tahoa on kokeiltu ja kokeillaan parhaillaankin Kokkolassa. Tällä hetkellä pyritään madaltamaan yrityksen kynnystä palkata alle 30-vuotias työtön työnhakija siten, että nuori palkataan ensin kaupungin töihin 3 kuukaudeksi ja sen jälkeen nuori siirtyy yritykseen työhön, mutta palkkaavana tahona säilyy edelleen kaupunki.

Loppujen lopuksi asenne, osaaminen ja motivaatio ovat ratkaisevat tekijät! Onnistuminen kasvattaa itseluottamusta ja sopiva työ kuntouttaa. Joustavat käytännöt, helpommat reitit, ennakointi työllisyyden hoidossa, hyvä yhteistyö ja inhimillisyys – näillä keinoin Kokkolan kaupunki haluaa parantaa työllisyyttä.

Teksti

Tinna Roiha
KP OTE -hankkeen projektityöntekijä

 


Simple Share Buttons