Suoraan sisältöön

Keskeisimpiä tuloksia Tie työelämään -verkkopalvelun käyttäjäkyselystä

21.12.2021

Kysely Tie työelämään -verkkopalvelun käyttäjille toteutettiin loka–marraskuussa. Se oli suunnattu kaikille verkkopalvelua käyttäville. Arvioita toivottiin mm. verkkopalvelun koetusta hyödystä.

Kyselyyn saatiin yhteensä 40 vastausta. Kiitokset kaikille vastauksensa antaneille. Alla on koontia keskeisimmistä tuloksista.

Vastanneista suurimman osan, reilun kolmanneksen (37 %) taustaorganisaatio oli kunta tai kuntayhtymä, kunnan liikelaitos. Neljännes kyselyyn vastanneista edusti järjestöä, säätiötä tai vastaavaa ja viidesosa valtiota. Yrityksiä edusti kymmenesosa kyselyyn osallistuneista. Vastanneista 3 % kertoi, ettei heillä ole taustaorganisaatiota.

Pääasiallisimpana työtehtävänä mainittiin useimmiten asiantuntija, kehittäjä (28 % vastanneista). Reilu viidennes (22 %) kertoi olevansa työhönvalmentajia tai muita ohjaustyötä tekeviä henkilöitä. Kolmanneksi eniten (17 %) työtehtäväksi todettiin johtaja, päällikkö. Mainintoja saivat lisäksi esim. sosiaalityöntekijä, opettaja tai kouluttaja, tutkija sekä vapaaehtoistyöntekijä. Kyselyyn osallistuneista 5 % kertoi, ettei ole töissä tai opinnoissa.

Vastanneista 74 % kertoi käyttävänsä Tie työelämään -verkkopalvelua kuukausittain tai muutamia kertoja vuodessa. Kyselyyn osallistuneista 70 % totesi tuntevansa verkkopalvelun melko tai erittäin hyvin. Verkkopalvelun koettiin vastaavan melko tai erittäin hyvin omiin tarpeisiin. Yleisimmin oli tutustuttu verkkopalvelun alla mainittuun sisältöön (osiot):

 • Keinot työkyvyn tueksi: Kohti työelämää (83 % vastanneista)
 • Keinot työkyvyn tueksi: Työelämässä (77 % vastanneista)
 • Ajankohtaista: Uutiset (51 % vastanneista)
 • Työkyky käyttöön! (videoita, podcast-haastatteluja ja blogikirjoituksia) (51 % vastanneista)
 • Ajankohtaista: Tarinoita työkyvystä (43 % vastanneista)
 • Iisisti töihin – opas työnantajalle (40 % vastanneista)
 • Julkaisuja (40 % vastanneista).

Kyselyyn osallistuneet totesivat Tie työelämään -verkkopalvelun sisällön auttavan heitä etenkin:

 • pysymään ajan tasalla osatyökykyisyyteen liittyvistä asioista (83 % vastanneista)
 • tutustumaan eri keinoihin, joista löytyy apua työkyvyn ylläpitämiseen tai tukea alentuneeseen työkykyyn (77 % vastanneista)
 • lisäämään tietojansa osatyökykyisyyteen liittyvistä palveluista, laeista ja asetuksista (74 % vastanneista)
 • tutustumaan keinoihin polun avulla, joka ohjaa eri tilanteisiin sopiviin palveluihin (51 % vastanneista).
Simple Share Buttons