Suoraan sisältöön

Varhaisen tuen keskustelu

Jos työkyvyssä on havaittu heikkenemisiä tai esimerkiksi sairauspoissaolorajat ovat ylittyneet, on syytä käydä varhaisen tuen keskustelu.

Lähtökohtaisesti työntekijä ja lähiesimies käyvät keskustelun ja pyrkivät yhdessä löytämään ratkaisuja, joilla tuetaan työssä jatkamista.

Molempien onkin syytä valmistautua keskusteluun etukäteen. Valmistautuminen auttaa keskittymään oleelliseen ja luo luottamuksen ilmapiiriä. Keskustelun tukena kannattaa käyttää varhaisen tuen lomaketta (pdf), jota molemmat voivat jo etukäteen täyttää.

Esimerkki keskustelun käymiseksi

1.

Esimiehen tulee ottaa asia esille heti, kun on havainnut ongelmia. Myös työntekijä voi ottaa asian puheeksi esimiehen kanssa, jos hän kokee työkyvyssään heikentymistä.

2.

Sopikaa aika ja varatkaa keskustelua varten häiriötön tila.

3.

Keskustelussa kertokaa havaintoja, faktoja ja myös hyvät asiat ja osaamiset. Esimiehen on syytä antaa aikaa ja tilaa sekä osoittaa arvostusta, ei syyllistää tai diagnosoida.

4.

Sopikaa yhdessä tavoite / toivottu tila.

5.

Määrittäkää tarvittavat muutokset käytännössä.

6.

Keskustelkaa tarvittavista toimenpiteistä ja miettikää ratkaisukeskeisiä askelia kohti tavoitetta. Sopikaa, tarvitaanko mahdollisesti lisäresursseja asian selvittämiseen ja auttamiseen.

7.

Valitkaa ja sopikaa toimenpiteet.

8.

Sopikaa seuranta, seuraava tapaaminen ja muut seurannan menetelmät.

9.

Arvioikaa yhdessä sopivin väliajoin tilanne ja päättäkää etenemisestä.

Lue lisää

Työkyvyn tuen tarpeen kartoituslista (pdf)

Onnistuneesti työelämään! Tukea nuoren työkykyyn ja oppimiseen työuran alussa -opas (pdf)


Tutustu myös


Sisältö päivitetty 01.04.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons