Suoraan sisältöön

Työterveystarkastukset

Työterveystarkastukset ovat osa työterveyshuollon ennaltaehkäisevää toimintaa.  Niillä selvitetään työntekijän terveydentilaa ja työkykyä. Useimmilla työpaikoilla työsuhteen alussa tehdään työhöntulotarkastus.

Tarkastuksessa työterveyshuolto arvioi, onko henkilön terveydentila sopiva tuleviin työtehtäviin, jotta hän ei aiheuta terveydellistä vaaraa itselleen eikä muille. Onkin tärkeää, että työpaikan työpaikkaselvitys on tehty, jotta työterveyshuollolla on riittävät tiedot työpaikan olosuhteista ja terveysriskeistä.

Työterveystarkastuksia voidaan tehdä myös säännöllisin väliajoin (esimerkiksi ikäkausitarkastukset) tai kun työntekijän työ- tai toimintakykyä pitää arvioida uudestaan (katso myös työkyvyn arviointi).

Lakisääteinen työterveystarkastus

Työterveystarkastus voi olla myös lakisääteinen, jos työssä on erityisiä altisteita, joista on haittaa terveydelle. Näitä altisteita voivat olla esimerkiksi melu ja jotkut kemikaalit. Lakisääteisen terveystarkastusten perusteena voi olla myös työstä johtuvat terveydelliset vaatimukset tai turvallisuusnäkökohdat.

Työntekijä ei voi kieltäytyä lakisääteisestä työterveystarkastuksesta kuin perustellusta syystä. Tällainen syy voi olla juuri tehty terveystarkastus.

Lue lisää

Työterveyslääkäri-lehti: Työntekijän pakollinen terveystarkastus – milloin ja miksi?

Finlex: Työterveyshuoltolaki


Tutustu myös


Sisältö päivitetty 18.02.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons