Suoraan sisältöön

Työtehtävien muutokset

Työtehtävien ja työprosessien muutokset ja mukauttaminen henkilön työkyvyn mukaan auttavat jaksamaan työssä eri elämänvaiheissa. Keinot sopivat myös työuralla tapahtuvan vammautumisen tai työkyvyn muutosten tueksi.

Työkyvyn muutokset tulisi pyrkiä tunnistamaan ja arvioimaan varhaisessa vaiheessa, jotta työntekijän työssä suoriutumista voidaan tukea ja merkittävät työkykyongelmat ennaltaehkäistä. Lähiesimiehen tuki on tärkeintä työntekijän työkyvyn muutostilanteissa.

Työtehtävien räätälöinti

Työtehtäviä voidaan organisoida uudelleen työpaikan sisällä tai sopeuttaa työaikoja ja työnteon muotoja. Työnjakoon voidaan tehdä myös muutoksia yhteistyössä työnantajan ja koko työyhteisön kanssa.

Muutokset voivat olla määräaikaisia tai pysyviä. Molemmissa tapauksissa työnjaon muutoksista on hyvä tehdä työntekijän ja työnantajan välillä sopimus.

Työtehtävien räätälöinti vaatii aina yhteistyötä sekä lähiesimiehen että koko työyhteisön kanssa, jotta työtehtävät ja vastuujaot ovat selkeitä kaikille työyhteisön jäsenille. Työtehtävien räätälöintiin voi apukeinona käyttää esimerkiksi työanalyysia.

Kenelle tarkoitettu?

Työntekijän työtehtäviä ja -prosesseja voidaan muuttaa, kun hänen elämäntilanteensa aiheuttaa kuormitusta, jonka takia hänen työkykynsä tilapäisesti heikentyy. Muutoksia, kuten tehtävien räätälöintiä voidaan tehdä myös pysyvästi esimerkiksi vammautumisen seurauksena.

Miten haetaan?

1.

Työntekijä ottaa muutosten tarpeen puheeksi esimiehensä kanssa.

2.

Esimiehen kanssa sovitaan tarvittavista muutoksista. Jos ne aiheuttavat muutoksia muunkin työyhteisön tehtävissä, prosessi käydään läpi henkilöstön kanssa.

3.

Muutoksista tehdään kirjallinen sopimus työnantajan ja työntekijän kesken.

Lue lisää työtehtävien räätälöinnistä

Työanalyysi

Työterveyslaitoksen ratkaisupankki

Muotoile työtehtäviä RATKO-työkalujen avulla

Työpaikoilla voidaan tehdä mukautuksia, jos työntekijällä on oppimisvaikeuksia

Rastor Oy:n YouTube-kanavan videolla eri tehtävissä toimivat työntekijät kertovat, miten heidän oppimisvaikeutensa, esimerkiksi lukivaikeus, on vaikuttanut työhön. He kertovat myös keinoista, jotka ovat auttaneet heitä selviytymään tehtävistään hyvin. Video on tuotettu Erilaiset oppijat työelämässä -hankkeessa, joka oli 4 oppilaitoksen yhteishanke.

Työkierto

Työkierto on yksi henkilöstön ja organisaation kehittämisen menetelmä. Työkierrossa työntekijä siirtyy määräajaksi organisaation toisiin toimintoihin tai yksiköihin ja palaa sitten takaisin entiseen työhönsä.

Organisaatiolle työkierto voi olla keino kehittää sen palveluprosesseja.  Työkierron on perustuttava vapaaehtoisuuteen ja siinä huomioitava yksilöllisesti työntekijän työura.

Kenelle tarkoitettu?

Työkierto on tarkoitettu työntekijälle, joka kaipaa esimerkiksi osaamisensa monipuolistamista. Työkierrolla tulee olla tavoite ja/tai sitä tulisi hyödyntää jonkun ongelman ratkaisemiseen. Yleensä tämä kirjataan yksilön tai yhteisön osaamisen kehittämissuunnitelmaan.

Tavoite voi olla, että työkierto lisää työntekijän työhyvinvointia ja motivaatiota muun muassa oppimis- ja vertaiskokemusten kautta ja ehkäisee työuupumusta. Hän voi myös oppia arvostamaan aiempaa enemmän työyhteisön välistä yhteistyötä.

Miten haetaan?

1.

Tarve havaitaan esimerkiksi kehityskeskustelussa.

2.

Työkierto suunnitellaan esimiehen ja kiertoon osallistuvien kesken. Työkierrosta kerrotaan koko henkilöstölle.

Lue lisää työnkierrosta

Duunitori: Työkierto kehittää osaamista


Tutustu myös


Sisältö päivitetty 07.09.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons