Suoraan sisältöön

Työsuojelu

Työsuojelun tavoitteena on taata turvalliset ja terveelliset työolot ja tukea työntekijöiden työkykyä.

Työpaikan ja työympäristön työturvallisuudesta vastaa työnantaja. Kukaan ei kuitenkaan voi ulkoistaa työsuojelua vaan se koskee kaikkia työpaikalla työskenteleviä: jokaisen on noudatettava työpaikalla laadittuja turvallisuusohjeita ja otettava huomioon työnsä vaaratekijät. Työympäristössä havaitsemista vaaroista tai puutteista on ilmoitettava esimiehelle tai työsuojeluvaltuutetulle.

Yksityiskohtaisempaa tietoa työsuojelusta, työsuojelun yhteistoiminnasta ja työsuojelutoimenpiteiden käytännön toteuttamisesta löytyy muun muassa työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta.

Lue lisää

Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu: Työsuojelu työpaikalla

Työturvallisuuskeskus: Työhyvinvointi ja työsuojelu

Työturvallisuuskeskus: Taunokin tekee turvallisesti -työkirja (pdf)

Työterveyslaitos: Työturvallisuus ja riskien hallinta

Finlex: Työturvallisuuslaki

Finlex: Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta


Tutustu myös


Sisältö päivitetty 14.10.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons