Suoraan sisältöön

Työkyvyn arviointi

Työnantajalla on mahdollisuus ohjata työntekijä työkyvyn arviointiin, kun työntekijän työssä suoriutumisessa ilmenee vaikeuksia, joita ei saada korjattua työpaikan omin toimin.

Työterveyshuollon, työntekijän ja työnantajan on hyvä keskustella ongelmasta ennen työkyvyn arviointia, jotta varmistetaan, että kyseessä on työntekijän sairauteen eikä työpaikkaan liittyvä ongelma. Tämä keskustelu voidaan käydä muun muassa työterveysneuvottelussa.

Oman työterveyshuollon lääkäri on usein paras asiantuntija työkyvyn arviointiin, koska hänellä on tiedot työpaikan olosuhteista. Työkyvyn arvioinnissa ei olekaan kysymys pelkästään tämän hetkisestä työkyvystä nykyiseen tehtävään, vaan se on laajempi kokonaisuus. Siinä arvioidaan työntekijän toiminta- ja työkyvyn kehitystä ja mahdollisuuksia toimia työelämässä jatkossa.

Työkyvyn arvionti ennen kuin sairauspoissaolo on kestänyt 90 päivää

Sairaspoissaolon pitkittyessä (30-60-90-sääntö) työterveyshuollon on arvioitava työntekijän jäljellä oleva työkyky ja selvitettävä yhdessä työnantajan ja työntekijän kanssa työhönpaluun mahdollisuudet, jos työntekijän sairauspoissaolojaksot pitkittyvät tai toistuvat usein. Arvio on tehtävä viimeistään silloin, kun työntekijälle on maksettu sairauspäivärahaa 90 arkipäivää. Nämä 90 päivää voivat kertyä yhtäjaksoisesta työkyvyttömyydestä tai useista lyhyistä jaksoista.

Työterveyslääkäri tekee lausunnon jäljellä olevasta työkyvystä ja mahdollisuudesta jatkaa työssä. Ilman lausuntoa sairauspäivärahaa ei voida maksaa 90 päivän jälkeen.

Työntekijä toimittaa lausunnon Kelaan. Työnantaja selvittää, miten työtä voi muokata jotta työhön paluu helpottuisi. Työterveyshuolto, työntekijä ja työnantaja kartoittavat työhön paluun mahdollisuuksia yhdessä.

Lue lisää

Lääkärilehti: Työkyvyn arviointi työterveyshuollon tehtäväksi

TTL: Työkyvyn arviointi

Kykyviisari työ- ja toimintakyvyn tukena

Kela: Työterveyshuolto (selkokieli)


Tutustu myös


Sisältö päivitetty 14.10.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons