Suoraan sisältöön

Työkyvyn tuen mallit

Työkyvyn tuen malleissa tarkoituksena on kuvata organisaation yhteiset pelisäännöt, joilla muun muassa työkyvyn ja työssä suoriutumisen ongelmiin puututaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja yritetään yhdessä löytää ratkaisuja.

Työkyvyn tuen mallit tunnetaan myös nimillä varhaisen tuen malli, varhaisen välittämisen malli ja varhaisen puuttumisen malli.

Mallien sisältö

Työkyvyn tuen malleissa on kuvattuna ainakin seuraavat työkyvyn hallintaan liittyvät asiat:

  • ohjeet yhteydenpitoon pitkällä sairauslomalla olevan työntekijän kanssa
  • ohjeet pitkältä sairauslomalta paluun tukemiseksi
  • sairauspoissaolojen ilmoituskäytäntö ja seurantakäytäntö sekä sairauspoissaolojen hälytysrajat
  • ohjeet varhaisen tuen keskustelun käymiseksi, sisältäen varhaisen tuen lomakkeen
  • esimiehen, työsuojeluhenkilöstön, henkilöstöhallinnon ja luottamushenkilön sekä työterveyshuollon rooli mallin toteuttamisessa

Mallien laatiminen

Työntekijät ja johto rakentavat mallin yhdessä. Tärkeää on myös, että mallista on tiedotettu koko organisaatioon. Tällöin jokainen tietää, miten toimia esimerkiksi sairauspoissaolojen suhteen tai jos huomaa omassa, työtoverinsa tai alaisensa työkyvyssä heikkenemistä.

Vähintään 20 työntekijän yrityksessä työkyvyn tuen toimintatavat on kuvattava erillisessä asiakirjassa. Alle 20 työntekijän yrityksissä työkyvyn tuen malli voi olla työpaikkaselvityksestä tehdyn raportin liitteenä.  Työterveyshuollon osuus kuvataan molemmissa tapauksissa työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa.

Lue lisää

Työterveyslaitos: Työn muokkauksen verkkokurssi

Kela: Työkyvyn tukemisen ja kuntoutuksen työkalupakki

Työturvallisuuskeskus: Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki (pdf)


Tutustu myös


Sisältö päivitetty 10.11.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons