Suoraan sisältöön

Työkykykoordinaattorin tuki

Työkykykoordinaattori on työelämän, kuntoutuksen, palvelujärjestelmän ja asiakastyön ammattilainen. Hän on perehtynyt työkyvyn säilymistä edistävään keinovalikoimaan ja keinojen yhdistelmiin, olipa kyse tuki- ja liikuntaelinvaivoista, mielenterveysongelmista tai muusta työkykyä uhkaavasta syystä.

Koordinaattori myös vahvistaa ja pitää yllä työntekijän motivaatiota ja omatoimisuutta. Hän voi toimia esimerkiksi yrityksen henkilöstöpuolella tai työterveyshuollossa.

Työkykykoordinaattori-toimintakonsepti luotiin hallituksen Osatyökykyiset työssä -ohjelmassa vuosina 2013−2015.

Kenelle tarkoitettu?

Jos työssäkäyvän henkilön työkyky heikkenee, työnantaja voi nimetä työkykykoordinaattorin. Työelämän ulkopuolella oleville päävastuu prosessista on TE-toimistolla, joka nimeää työkykykoordinaattorin.

Miten toimitaan?

1.

Työkykykoordinaattori ja asiakas keskustelevat asiakkaan nykyisestä tilanteesta ja tulevaisuuden työelämätoiveista. He pohtivat yhdessä työssä jatkamisen vaihtoehtoja.

2.

Työkykykoordinaattori laatii asiakkaan kanssa yhdessä suunnitelman tarpeellisista keinoista, etuuksista ja palveluista työkyvyn ylläpitämisen tueksi.

3.

Työkykykoordinaattori vastaa siitä, että osatyökykyisen työntekijän tueksi tehty suunnitelma toteutuu. Päävastuu tukiprosessin onnistumisesta on kuitenkin työnantajalla.

 

Lue lisää

Sosiaali- ja terveysministeriö: Työkykykoordinaattorikonsepti

 


Tutustu myös


Sisältö päivitetty 26.11.2018

Jaa sivu!

Simple Share Buttons