Suoraan sisältöön

Työkykykoordinaattorin tuki

Työkykykoordinaattori on työelämän, työ- ja toimintakyvyn, palvelujärjestelmän ja asiakastyön ammattilainen. Hän on perehtynyt työkyvyn säilymistä edistävään keinovalikoimaan ja keinojen yhdistelmiin, olipa kyse tuki- ja liikuntaelinvaivoista, mielenterveysongelmista tai muusta työkykyä uhkaavasta syystä.

Koordinaattori myös vahvistaa ja pitää yllä työntekijän motivaatiota ja omatoimisuutta. Hän voi toimia esimerkiksi yrityksen henkilöstöpuolella tai työterveyshuollossa.

Työkykykoordinaattorikonsepti kehittyi Kuntoutussäätiön Työurien jatkamisen tuki -hankkeen (2012–2014) ja Osatyökykyiset työhön -ohjelman (Osku-ohjelma 2013-2015) yhteistyössä kehittämän työluotsi-koulutuksen pohjalta. Osku-ohjelman aikana toimintakonseptia kokeiltiin yhteensä 12 organisaatiossa eri puolilla Suomea.

Työkykykoordinaattorikoulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen osallistui laaja joukko myös muita yhteistyötahoja Tampereen yliopistosta, Lapin yliopistosta, Sano Oy:stä ja Työterveyslaitoksesta.  Toimintamallia kehitettiin edelleen Kuntoutussäätiön työssä jatkamisen tuki -hankkeessa vuosina 2015–2018, jolloin koulutuksen nimeksi vakiintui työkykykoordinaattorikoulutus.

Koulutusten toteuttamista jatkettiin säätiön ja STM:n yhteistyönä Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) – kärkihankkeessa (2016-2018), jonka aikana koulutettiin yli 700 työkykykoordinaattoria. Kuntoutussäätiö on tähän mennessä kouluttanut n. 1100 työkykykoordinaattoria ja koulutukset jatkuvat edelleen.

Kenelle tarkoitettu?

Jos työssäkäyvän henkilön työkyky heikkenee, työnantaja voi nimetä työkykykoordinaattorin. Työelämän ulkopuolella oleville päävastuu prosessista on TE-toimistolla, joka nimeää työkykykoordinaattorin.

Miten toimitaan?

1.

Työkykykoordinaattori ja asiakas keskustelevat asiakkaan nykyisestä tilanteesta ja tulevaisuuden työelämätoiveista. He pohtivat yhdessä työssä jatkamisen vaihtoehtoja.

2.

Työkykykoordinaattori laatii asiakkaan kanssa yhdessä suunnitelman tarpeellisista keinoista, etuuksista ja palveluista työkyvyn ylläpitämisen tueksi.

3.

Työkykykoordinaattori vastaa siitä, että osatyökykyisen työntekijän tueksi tehty suunnitelma toteutuu. Päävastuu tukiprosessin onnistumisesta on kuitenkin työnantajalla.

Lue lisää

Sosiaali- ja terveysministeriö: Työkykykoordinaattori on sote- ja työelämäpalvelujen asiantuntija


Tutustu myös


Sisältö päivitetty 05.03.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons