Suoraan sisältöön

Työhyvinvointi ja työkyky

Työhyvinvointi ja työkyky ovat moniuloitteisia käsitteitä, joihin vaikuttavat monet muutkin asiat kuin pelkkä terveydentila. Työhyvinvointiin vaikuttavat niin työpaikan olosuhteet, johtaminen ja ilmapiiri kuin toisaalta yksilön toimintakyky, osaaminen, arvot ja motivaatio. Työhyvinvoinnin ja työkyvyn laaja-alaisuutta on kuvattu mm. Työkykytalossa.

Työhyvinvoinnin mittaukset ja kartoitukset

Ryhmän tai koko organisaation tilaa on hyvä selvittää tasaisin väliajoin työhyvinvointikyselyllä. Kysely tunnetaan myös muun muassa ilmapiirimittauksena, työyhteisökyselynä tai henkilöstöpulssimittauksena.

Perinteisesti kysely tai mittaus on tehty työpaikoilla vuosittain tai kahden vuoden välein. Kannattaa kuitenkin siirtyä rutiininomaisesta mittaamisesta tavoitteelliseen toimintaan. On syytä kysyä, minkä takia organisaatiossamme teemme tätä kyselyä ja miten sitä hyödynnämme.

Yleensä kyselyissä on kysytty työhön ja työyhteisöön sekä esimiestyöhön liittyviä kysymyksiä. Nykyään myös työn imua ja sitoutuneisuutta mittaavat kyselyt ovat lisääntyneet. Työhyvinvointikyselyn sisältö ja käytännöt kannattaa aina rakentaa oman organisaation tarpeista lähtien.

Työhyvinvointikyselyiden tärkein vaihe alkaa vasta kyselyjen jälkeen. Keskeisintä on, että kyselyn tulokset käydään organisaatiossa läpi. Myös huonot tulokset on nostettava esiin ja valmennettava esimiehet käsittelemään tuloksia oman tiiminsä kanssa. Olennaista ei ole yksittäisten kysymysten pienet muutokset vaan suuremmat kokonaisuudet ja etenkin esiin nousseet kehittämisehdotukset.

Kyselystä esiin nouseviin ongelmiin tai kehittämisehdotuksiin on pyrittävä vastaamaan. Kaikkea ei voi muuttaa ja korjata kerralla, vaan kannattaa poimia muutama keskeinen kehittämiskohde ja panostaa niihin kunnolla. Valituille kehittämiskohteille sovitaan toimenpiteet, dokumentoidaan ne ja seurataan niiden toteutumista.

Lue lisää

Työterveyslaitos: Työpaikkojen tyhyverkosto

Jamit-hanke: Työhyvinvointia työpaikoille -opas (pdf)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Työn imun arviointimenetelmä

Keva: Työhyvinvointikyselyn läpikäyminen – esimiehen opas (pdf)


Tutustu myös


Sisältö päivitetty 07.04.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons