Suoraan sisältöön

Työaikajärjestelyt

Joustava työaika

Työaikalaki määrittelee säännöllisen päivittäisen työajan ja viikottaisen enimmäistyöajan. Säännöllisestä työajasta voidaan sopia myös työehtosopimuksessa. Laissa säädetään myös mm. ylityöstä.

Työpaikoilla voidaan sopia liukuvasta työajasta, kunhan järjestely noudattaa työaikalakia ja alan työehtosopimusta. Tällöin alkamis- ja päättymisajat ovat tietyissä rajoissa työntekijän päätettävissä.

Esimerkiksi Työterveyslaitoksen seurantatutkimus vuodelta 2014 (Virtanen, Oksanen et al. 2014) totesi että kunta-alan työntekijät joilla oli hyvät mahdollisuudet joustaviin työaikoihin jatkoivat pidempään työssä, kuin ne, jotka kokivat työajan joustojen mahdollisuudet vähäisiksi.

Lue lisää

Työ- ja elinkeinoministeriö: Työlainsäädäntö

Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu: Työaika

Finlex: Työaikalaki

Osa-aikatyö

Työtehtävien hoito on mahdollista järjestää myös osa-aikaiseksi. Osa-aikatyömahdollisuuksia ovat mm. osa-aikaeläke, osatyökyvyttömyyseläke, harkinnanvarainen osa-aikatyö sekä perhevapaisiin kuuluva osittainen hoitovapaa.

Palkka määräytyy osa-aikatyön aikana suhteessa työssäoloaikaan. Osa-aikatyön järjestäminen voi vaatia myös työtehtävien räätälöintiä.

Osa-aikatyöstä on hyvä tehdä työnantajan ja työntekijän välillä sopimus, johon on kirjattu myös työtehtävät ja vastuualueet. Lisäksi työnjärjestelyistä on tarpeellista keskustella koko työyhteisön kesken.

Lue lisää

Toimihenkilöliitto ERTO: Osa-aikatyön määritelmä

Toimihenkilöliitto ERTO: Osittainen hoitovapaa

Etätyö

Etätyö on työtä, jota tehdään joko kotona tai muussa sovitussa paikassa varsinaisen työpaikan ulkopuolella. Etätyö voi olla joko kokoaikaista tai osittaista siten, että työntekijä on esimerkiksi osan viikkoa etätyössä ja osan normaalisti työpaikalla. Etätyötä voi tehdä myös erikseen sovitun ajan kertaluonteisesti.

Etätyön etuina nähdään usein luovuuteen ja työhön keskittymiseen liittyvät tekijät. Etätyöhön liitetty huolenaihe on muun muassa työn ja vapaa-ajan rajojen hämärtyminen.

Lue lisää

Työterveyslaitos: Etätyö

Matkustamisesta palautuminen

Jos työhön kuuluu paljon matkustamista, on tärkeää että työntekijällä on mahdollisuus palautua ja levätä riittävästi.

Työntekijän ja esimiehen on tarpeen keskustella kuormittavuuden vähentämisen tavoista, jos matkapäiviä kertyy runsaasti.  Kuormitusta syntyy etenkin yöaikaisesta matkustamisesta ja aikavyöhykkeiden ylittämisestä.


Tutustu myös


Sisältö päivitetty 19.02.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons