Suoraan sisältöön

Sairauspoissaolojen seuranta

Sairauspoissaolojen seuranta on yksi keskeinen osa työkyvyn johtamista. On tärkeää, että organisaatiossa on sovittu ja kirjattu, miten sairauspoissaoloja seurataan.

Usein ohjeet sairauspoissaolojen seurantaan ovat osana työkyvyn tuen malleja. Ohjeissa on myös mainittava, miten ja kenelle työntekijä ilmoittaa sairastumisestaan. Kaikkien työntekijöiden tiedossa on oltava myös se, milloin vaaditaan terveydenhoitajan tai lääkärintodistus.

Erityisen tärkeää on pitkien sairauspoissaolojen seuranta. Työterveyshuoltolain muutokset vuonna 2012 terävöittivät sairauspoissaolojen seurantaa. Nämä muutokset tunnettaan nimellä 30-60-90-sääntö.

30-60-90-sääntö

30-60-90-säännön tavoitteena on tiivistää työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhteistyötä työkyvyn seurannassa, jos sairauspoissaolot pitkittyvät. Sen avulla ehkäistään työkyvyttömyyden pitkittymistä ja lisätään varhaista tukea.

Kun sairauspoissaolo on kestänyt 30 päivää

Työnantaja ilmoittaa työterveyshuoltoon viimeistään silloin, kun työntekijän sairauspoissaolo on jatkunut 30 päivää. Työterveyshoitaja selvittää tilannetta ja ohjaa asiakkaan tarpeen tullen työterveyslääkärille suunnittelemaan tarvittavia hoitoja, kuntoutusta tai lisätutkimuksia työkyvystä.

Kun sairauspoissaolo on kestänyt 60 päivää

Työnantaja tai työntekijä hakee sairauspäivärahaa Kelalta kahden kuukauden kuluttua sairauspoissaolon alkamisesta. Työterveyshuolto selvittää kuntoutustarvetta.

Ennen kuin sairauspoissaolo on kestänyt 90 päivää

Työterveyslääkäri tekee lausunnon jäljellä olevasta työkyvystä ja mahdollisuudesta jatkaa työssä. Ilman lausuntoa sairauspäivärahaa ei voida maksaa 90 päivän jälkeen. Työntekijä toimittaa lausunnon Kelaan. Työnantaja selvittää, miten työtä voi muokata jotta työhön paluu helpottuisi. Työterveyshuolto, työntekijä ja työnantaja kartoittavat työhön paluun mahdollisuuksia yhdessä.

Tietosuojavaatimukset

Sairauspoissaolojen seurannassa on huomioitava tietosuojavaatimukset. Organisaatiossa on nimettävä ne henkilöt, jotka saavat käsitellä työntekijöiden terveydentilatietoja. Näitä henkilöitä voivat olla ne, jotka terveydentilatietojen perusteella tekevät työsuhdetta koskevia päätöksiä tai panevat niitä toimeen. Työntekijän terveydentilaa koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä sekä työsuhteen aikana että sen päättymisen jälkeen. Yksityisyyden suojaa koskevaa lakia muutettiin, ja se astui voimaan 15.3.2019: Tutustu lakiin Finlexin sivuilla.

Lue lisää

Työterveyslaitos: Sairauspoissaolo


Tutustu myös


Sisältö päivitetty 05.03.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons