Suoraan sisältöön

Esteettömyys ja apuvälineet

Esteettömyys on laaja kokonaisuus, joka tarkoittaa kaikkien kansalaisten sujuvaa osallistumista työntekoon, harrastuksiin, kulttuuriin ja opiskeluun. Esteettömyydessä ja saavutettavuudessa on kyse ihmisten moninaisuuden huomioonottamisesta ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta. Esteettömyyttä ja saavutettavuutta käytetään myös synonyymeina, mutta yleisesti esteettömyydellä tarkoitetaan rakennetun ympäristön esteettömyyttä ja saavutettavuudella tiedonsaannin esteettömyyttä.

Esteettömyys työpaikalla tarkoittaa fyysistä (rakennettu ympäristö, liikkuminen, turvallisuus, aistiesteettömyys), psyykkistä syrjäytymisen ehkäisy, kokemus arvostetuksi tulemisesta, eheä identiteetti) ja sosiaalista esteettömyyttä (työpaikan ilmapiiri, asenteet).

Esteettömässä ympäristössä on kaikkien mukava olla ja toimia. Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE muun muassa tekee esteettömyyteen liittyvää vaikuttamistoimintaa, jakaa tietoa, kouluttaa ja neuvoo, samoin Kehitysvammaliiton tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekki.

Työnantaja voi saada työolosuhteiden järjestelytukea, jos työhön palkattavan tai työssä jo olevan henkilön vamma tai sairaus edellyttää uusia työvälineitä tai kalusteita, muutostöitä työpaikalla tai apua työssä toiselta työntekijältä. Tuen määrä on enintään 4 000 €/henkilö.

Lue lisää

Esteettömyystiedon keskus ESKE

Ergonomian tietopankki

Papunet – selkeää ja saavutettavaa viestintää

TE-palvelut: Työolosuhteiden järjestelytuki

Vates: Työelämän saavutettavuus

Vates: Järjestöjen työllisyyspalvelut

Lakimies Liisa Murron bloggaus: Kohtuullisilla mukautuksilla vammaiselle työntekijälle yhdenvertaiset mahdollisuudet

Apuvälineet

Apuvälineen tarve henkilön arjessa arvioidaan käyttäjälähtöisesti, oikea-aikaisesti ja yksilöllisesti. Arvioinnissa on otettava huomioon apuvälineen tarvitsijan toimintakyky, elämäntilanne ja elinympäristön apuvälineen toimivuudelle asettamat vaatimukset. Työterveyslaitos tarjoaa kattavan tietopankin ergonomiaa koskevan tietopankin.

Kela voi ammatillisena kuntoutuksena järjestää ja korvata henkilölle sairauden, vian tai vamman vuoksi tarpeelliset kalliit ja vaativat apuvälineet työelämään tähtäävästä opiskelusta tai työstä selviytymiseksi. Lue lisää Apuvälineet ammatillisena kuntoutuksena -sivulta.

Vakuutusyhtiöt korvaavat lääketieteellisin perustein tarvittavia apuvälineitä, kun apuvälinetarpeen syynä on työtapaturma, ammattitauti tai liikennevahinko. Apuvälineet korvataan vakuutuksen ehtojen mukaisesti, kysy lisätietoja vakuutusyhtiöstä.

Näkövammaisten liiton videolla ohjelmistosuunnittelija Tuukka Ojala kertoo, mitä apuvälineitä käyttää työssään

Tuukka Ojala työskentelee ohjelmistosuunnittelijana. Tuukan ajatus on, että jos näkövammaiselle tulee opiskelu- tai työpaikasta sellainen ajatus, että ”en pysty tähän ja se on liikaa”, niin juuri sitä kannattaa silloin kokeilla.

Lue lisää

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Tietoa apuvälineistä

Kela: Apuvälineitä työhön ja opiskeluun

Kuntoutussäätiön Oppimisvaikeus: Oppimisen apuvälineet

Avustaja

Henkilökohtaiseen apuun kuuluu avustaminen esimerkiksi päivittäisissä askareissa, työssä, opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Henkilökohtaisen avustajan työtehtävät riippuvat hänen työnantajansa tarpeista ja elämäntilanteesta.

Myös työn tekemisen tueksi on siis saatavilla avustajan tuki, mikäli henkilön tilanne sitä vaatii.

Kenelle avustaja on tarkoitettu?

Henkilökohtainen apu myönnetään vammaispalvelulaissa vaikeavammaisen henkilön avustamiseksi niissä tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa, joista henkilö ei vamman tai sairauden vuoksi selviä itse.

Miten avustajaa haetaan?

Henkilökohtaisen avustajan saamiseksi hakija ottaa yhteyttä asuinkunnan vammaispalveluun.

Kunta tekee avusta palvelusuunnitelman yhdessä kunnan sosiaalityöntekijän kanssa. Palvelun järjestämisessä kunnan on otettava huomioon vaikeavammaisen henkilön oma mielipide ja toivomukset, palvelusuunnitelmassa määritelty yksilöllinen avun tarve sekä henkilön elämäntilanne.

Lue lisää

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö: Henkilökohtainen apu omannäköisen elämä (pdf)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Henkilökohtainen apu


Tutustu myös


Sisältö päivitetty 14.10.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons