Suoraan sisältöön

Työpaikan keinot

Työhyvinvointi on kaikkien etu, niin työntekijän, työnantajan kuin koko yhteiskunnankin. Työhyvinvointi on monimuotoinen kokonaisuus, joka muodostuu työstä ja sen mielekkyydestä, johtamisesta, terveydestä ja turvallisuudesta.

Siksi on tärkeää, että jokaisessa organisaatioissa on huomioitu työhyvinvoinnin laaja-alaisuus ja sovittu yhteiset pelisäännöt, miten toimitaan työhyvinvoinnin edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. On myös tärkeää, että työpaikan riskit kartoitetaan, huolehditaan työsuojelusta ja toimitaan ennaltaehkäisevästi työkykyriskejä torjuen.

Työpaikalla on monenlaisia mahdollisuuksia tukea työkykyä ja työhyvinvointia jo ennakoiden. Keinoja löytyy myös tilanteeseen, jossa henkilön työkyky on jo alenemassa ja tarvitaan tukea omassa tehtävässään jatkamiseen. Myös työpaikan työkyvyn ylläpidon keskeisen kumppanin, työterveyshuollon rooli on tärkeä.


Jaa sivu!

Simple Share Buttons