Suoraan sisältöön

Vammaisetuudet

Vammaisetuuden tarkoituksena on tukea Suomessa asuvan vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan henkilön selviytymistä jokapäiväisessä elämässä, osallistumista työhön tai opiskeluun sekä hänen toimintakykynsä ylläpitämistä, hänen kotona asumistaan, kuntoutustaan ja hoitoaan. Etuus voidaan myöntää joko määräaikaisena tai toistaiseksi voimassaolevana.

Vammaisetuuksien, yli 16-vuotiaan vammaistuki ja eläkettä saavan hoitotuki, myöntämisestä ja edellytyksistä on säädetty laissa vammaisetuuksista. Vammaistuen ja eläkettä saavan hoitotuen myöntämisen perusteet ja etuuden määrät ovat erilaiset.

Kenelle tarkoitettu?

16 vuotta täyttäneen vammaistuki

Aikuisille tarkoitetun 16 vuotiaan vammaistukea maksetaan 16 vuotta täyttäneelle sairaalle tai vammaiselle henkilölle, jonka toimintakyky on heikentynyt vähintään vuoden ajan. Vammaistuen tarkoituksena on helpottaa selviytymistä jokapäiväisessä elämässä, työssä ja opiskelussa. Tämän lisäksi hänen sairautensa tai vammansa pitää aiheuttaa haittaa, avuntarvetta, ohjauksen ja valvonnan tarvetta sekä lisäksi voidaan huomioida erityiskustannuksia.

Vammaistukea maksetaan kolmeen ryhmään porrastettuna haitan, avuntarpeen, ohjauksen ja valvonnan tarpeen sekä erityiskustannusten määrän perusteella.

Eläkettä saavan hoitotuki

Eläkettä saavan hoitotuen tarkoituksena on tukea pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan selviytymistä jokapäiväisessä elämässä sekä hänen toimintakykynsä ylläpitämistä, kuntoutustaan ja hoitoaan. Henkilöllä on oikeus eläkettä saavan hoitotukeen silloin, kun hänen toimintakykynsä voidaan arvioida olevan heikentynyt sairauden, vian tai vamman vuoksi vähintään vuoden ajan ja hän saa vammaisetuuslaissa mainittua eläkettä.

Henkilön toimintakyvyn voidaan katsoa heikentyneen silloin, kun hän tarvitsee säännöllisesti toistuvaa toisen henkilön apua tai ohjausta ja valvontaa henkilökohtaisissa toiminnoissaan, kotitaloustöissä sekä asioidessaan kodin ulkopuolella. Henkilökohtaisilla toiminnoilla tarkoitetaan liikkumista, henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimista, pukeutumista, ruokailua ja muita vastaavia toimintoja. Kotitaloustyöllä tarkoitetaan välttämättömiä kodinhoitotehtäviä ja asioinnilla välttämätöntä asiointia kodin ulkopuolella.

Lisäksi edellytetään, että hänelle aiheutuu sairaudesta, viasta tai vammasta avuntarvetta tai ohjauksen ja valvonnan tarvetta sekä lisäksi voidaan huomioida erityiskustannuksia. Eläkettä saavan hoitotuen määrä on porrastettu kolmeen tasoon avuntarpeen, ohjauksen ja valvonnan tarpeen sekä erityiskustannusten määrän perusteella.

Miten haetaan?

1.

Etuuden hakija hankkii etuuden hakemista varten tarvittavan C-lääkärinlausunnon.

2.

Hakija toimittaa hakemuksen ja liitteet Kelalle. Hakemuksen voi tehdä Kelan asiointipalvelussa tai sen voi lähettää postitse.

Lue lisää

Kela: Vammaistuki

Kelan etuusohje: 16 vuotta täyttäneen vammaistuki (pdf)

Kela: Eläkettä saavan hoitotuki

Kelan etuusohje: Eläkettä saavan hoitotuki (pdf)


Tutustu myös


Sisältö päivitetty 01.02.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons