Suoraan sisältöön

Työttömyysturva

Työttömyysturva korvaa työttömyyden aiheuttamia taloudellisia menetyksiä. Työttömyysturva varmistaa työttömälle työnhakijalle taloudellisesti mahdollisuuden hakea työtä sekä parantaa edellytyksiä päästä tai palata työmarkkinoille.

Esimerkiksi jos henkilön työkyvyttömyyseläkehakemuksen käsittely on kesken tai se on hylätty, hän voi hakea työttömyysetuutta (ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea). Myös jos osatyökyvyttömyyseläkkeellä oleva jää työttömäksi, hän voi hakea eläkkeen lisäksi työttömyyspäivärahaa, josta on vähennetty osatyökyvyttömyyseläkkeen määrä.

Työttömyysetuutta hakeakseen henkilön tulee ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon. Työnhakijaksi voi ilmoittautua Oma asiointi -palvelun kautta.

Kenelle tarkoitettu?

Ansiopäivärahaa voivat saada ne työttömät, jotka ovat työttömyyskassan jäseniä. Ansiopäivärahan taso määräytyy työttömyyttä edeltäneiden tulojen mukaan. Tarkemmat tiedot ansiopäivärahan määräytymisestä saa työttömyyskassasta, jonka jäsen henkilö on.

Jos henkilöllä ei ole oikeutta ansiopäivärahaan, hän voi hakea Kelasta peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea.

Peruspäivärahaa voi saada henkilö, joka on ollut työelämässä ja täyttää palkansaajan tai yrittäjän työssäoloehdon. Peruspäivärahaa maksetaan enintään 400 päivän ajan. Jos työhistoriaa on alle kolme vuotta, päivärahan enimmäiskesto on 300 päivää. Työttömyyspäivärahan enimmäiskesto on 500 päivää niillä työttömillä, joiden työssäoloehto on täyttynyt hänen täytettyään 58 vuotta. Työttömyysaikana ansaitsema työtulot otetaan aina huomioon myös peruspäivärahassa, samoin eräät sosiaalietuudet. Kelan sivuilta löytyy lisätietoa Kelan peruspäivärahasta ja sen määräytymisestä.

Jos henkilö ei täytä peruspäivärahan ehtoja, hän voi saada työmarkkinatukea. Työmarkkinatuki on tarveharkintainen, eli tuen suuruuteen vaikuttavat omien tulojen lisäksi vanhempien tulot, jos asuu heidän kanssaan samassa taloudessa. Työmarkkinatuen kestoa ei ole rajoitettu. Kelan työmarkkinatukeen ja sen määräytymiseen voi tutustua tarkemmin Kelan sivuilla.

Miten haetaan?

Ansiopäivärahaa haetaan omasta työttömyyskassasta.

Peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea haetaan Kelasta, jonka sivuilta löytyvät tarkemmat hakuohjeet.

Alle 25-vuotiaat ilman tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta

Jos alle 25-vuotiaalla henkilöllä ei ole peruskoulun tai lukion jälkeistä koulutusta, joka antaa ammatillisia valmiuksia, häntä koskevat osittain muista poikkeavat säännökset työttömyysetuudesta.

Hänellä on mm. velvollisuus hakea vähintään kahteen tutkintoon johtavaan, ammatillisia valmiuksia antavaan koulutukseen ja ottaa saatu koulutuspaikka vastaan. Jos esimerkiksi terveydentilaan tai kielitaitoon liittyvät syyt estävät hakemasta koulutukseen, asiasta tulee keskustella TE-toimiston asiantuntijan kanssa.

Jos henkilöllä ei ole ammatillista koulutusta, hän voi saada työmarkkinatukea vasta 5 kuukauden odotusajan jälkeen.

Tutustu työttömyysturvan edellytyksenä oleviin ehtoihin tarkemmin TE-palveluiden sivuilta.

Lue lisää

Kela: Tietoa työttömälle työnhakijalle

TE-palvelut: Työttömyysturva

TE-palvelut: Työttömyysturva lomautuksen aikana


Tutustu myös


Sisältö päivitetty 01.02.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons