Suoraan sisältöön

Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiset etuudet

Työnantajan ottamasta työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta maksetaan korvauksia työntekijälle sattuneesta työtapaturmasta ja ammattitaudista. Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiset korvaukset ovat ensisijaisia suhteessa muihin lakisääteisiin korvauksiin. Tällä tarkoitetaan sitä, että asia käsitellään ja korvataan ensin työtapaturmana tai ammattitautina.

Työtapaturman johdosta maksettavia korvauksia ovat

  • Sairaanhoidon korvaukset: sairaanhoito ja lääkinnällinen kuntoutus, palkan korvaaminen tutkimusajalta ja palkan korvaaminen fysikaalisen hoidon ajalta
  • Muut kustannusten korvaukset: matka- ja majoituskulut, hoitotuki, vaatelisä, lisääntyneet kodinhoitokustannukset ja eräiden esineiden korvaaminen
  • Ansionmenetyskorvaukset: päiväraha, tapaturmaeläke ja kuntoutusraha
  • Haittaraha
  • Kuntoutuskorvaukset: ammatillinen kuntoutus, palveluasuminen, apuvälineet, asunnonmuutostyöt, tulkkauspalvelut, sopeutumisvalmennus sekä kuntoutuksen matka- ja majoituskustannukset

Tarkempia tietoja työtapaturman ja ammattitaudin korvauksista ja korvausten hakemisesta saat Tapaturmavakuutuskeskuksen sivuilta.

Kenelle tarkoitettu?

Henkilö, jolle on sattunut työtapaturma tai hänellä on todettu ammattitauti.

Miten haetaan?

Työntekijän tulee ilmoittaa vahinkotapahtumasta työnantajalle, joka tekee ilmoituksen vakuutuslaitokselle. Korvausasia tulee tällä työnantajan ilmoitukselle vireille.

Myös vahingoittunut tai hoitolaitos voi saattaa asian vireille toimittamalla kirjallisen ilmoituksen vakuutuslaitokselle.

Kun korvausasia on tullut vireille, vakuutuslaitos ilmoittaa vireilletulosta vahingoittuneelle.  Vakuutuslaitoksen on lisäksi huolehdittava siitä, että kaikki korvauksen ratkaisua varten tarvittavat asiakirjat on sillä mahdollisimman nopeasti käytettävissä.

Vakuutuslaitoksella on oma-aloitteinen velvollisuus suorittaa vahingoittuneelle ne työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiset korvaukset, joihin vahingoittuneella lain mukaan ja saatujen selvitysten perusteella on oikeus.

Korvausasia on laitettava vireille viiden vuoden kuluessa vahinkopäivästä. Ammattitaudin osalta määräaika lasketaan päivästä, jolloin lääkäri on ensimmäisen kerran arvioinut sairauden johtuvan työstä.Laissa on erikseen säädetty, että tiettyjä korvauksia vahingoittuneen on haettava vuoden kuluessa kustannusten syntymisestä. Tällaisia ovat lääkkeet ja hoitotarvikkeet, matkakorvaukset, kodinhoidon lisäkustannukset, vahinkotapahtuman yhteydessä rikkoutuneet esineet, palkan korvaaminen tutkimusajalta sekä palkan korvaaminen fysikaalisen hoidon ajalta.

Lue lisää

Tapaturmavakuutuskeskus
Verve Oy
Finlex: Työtapaturma- ja ammattitautilaki


Tutustu myös


Sisältö päivitetty 18.02.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons