Suoraan sisältöön

Työolosuhteiden järjestelytuki

Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää työolosuhteiden järjestelytukea työnantajalle, jos työhön palkattavan tai työssä olevan henkilön vamma tai sairaus edellyttää työvälineiden hankkimista tai työpaikan olosuhteisiin tehtäviä muutoksia. Työolosuhteiden järjestelytukea voidaan myöntää myös toisen henkilön antamaan apuun.

Tukea haetaan kuukauden kuluessa siitä, kun työvälineet on hankittu tai muutostyöt tehty. Tarvittaessa tukea voi saada myös ennakkoon.

Kenelle tarkoitettu?

Työolosuhteiden järjestelytuki on tarkoitettu työnantajalle. Sitä ei voi saada työpaikan tavanomaisiin ergonomiaratkaisuihin.

Yrittäjä ei voi hakea itselleen työolosuhteiden järjestelytukea, mutta hän voi hakea elinkeinotukea omasta työeläkelaitoksestaan esimerkiksi työtä helpottavien työvälineiden tai koneiden hankintaan.

Työolosuhteiden järjestelytukena korvattavista kustannuksista, tuen enimmäismäärästä ja -kestosta sekä menettelystä tukea myönnettäessä säädetään julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa. Tuen määrä on enintään 4 000 euroa henkilöä kohden seuraaviin kustannuksiin:

  1. työvälineisiin, kalusteisiin tai työpaikan olosuhteisiin tehtäviin muutoksiin, jotka ovat välttämättömiä vammasta tai sairaudesta aiheutuvan haitan poistamiseksi tai vähentämiseksi
  2. uuden työvälineen tai kalusteen hankintakustannuksiin, jos hankintakustannukset ovat 1 kohdassa tarkoitettuja muutoskustannuksia pienemmät.

Miten haetaan?

1.

Työnantaja, työntekijä, työterveyshuolto tai TE-toimiston asiantuntija havaitsee, että osatyökykyisen henkilön sairaus tai vamma edellyttää mukautuksia, joihin työnantaja voi hakea tukea.

2.

Työterveyslääkäri tekee B-lausunnon, josta selviää työntekijän vamman tai sairauden aiheuttama työkyvyn alenema, mukautustoimenpiteen tarve ja mahdolliset hyödyt.

3.

Työnantaja laatii hakemuksen työolosuhteiden järjestelytuesta yhdessä työterveyshuollon kanssa. Työnantaja tai työterveyshuolto lähettää hakemuksen ja B-lausunnon oman alueen TE-toimistoon.

4.

TE-toimisto käsittelee hakemuksen ja lähettää päätöksen työnantajalle. Tuki on enintään 4000 € työpaikan muutostöihin tai 400 €/kk (20 t/20 €) korkeintaan 1,5 vuoden ajan toisen työntekijän antamaan apuun työssä.

Lue lisää

TE-palvelut: Työolosuhteiden järjestelytuki


Tutustu myös


Sisältö päivitetty 23.02.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons