Suoraan sisältöön

Palkkatuki

Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu, työnantajalle palkkauskustannuksiin myönnettävä tuki. Palkkatukea myöntävä viranomainen on TE-toimisto.

Palkkatuettua työtä voi yhdistää muihin TE-palveluihin. Esimerkiksi työvoimakoulutusta tai työkokeilua voi seurata palkkatuettu työ tai tuettuun työjaksoon voi sisältyä työvoimakoulutusta. TE-toimisto voi myös hankkia työnhakijan ja työnantajan tueksi työhönvalmentajan palveluita.

Palkkatuki on rahallinen korvaus siitä, että työnantaja saattaa joutua käyttämään tavallista enemmän aikaa työntekijän työnohjaukseen, koska palkattavan työttömän työkokemus voi olla vähäistä, osaaminen vanhentunut, tai työttömän vamma tai sairaus vaikuttaa selviytymiseen tehtävissä.

Palkkatuki on aina harkinnanvarainen, ja se perustuu työttömän työnhakijan palvelutarpeisiin. TE-toimisto arvioi, kuinka hyvin palkkatuettu työ parantaa työttömän ammatillista osaamista ja edistää avoimille työmarkkinoille työllistymistä ja päättää tuen suuruuden ja keston tapauskohtaisesti.

Kenelle tarkoitettu?

Palkkatuki myönnetään aina työnantajalle ja sitä voivat saada yritykset, muut yhteisöt, kuten yhdistykset, säätiöt ja seurakunnat, kunnat ja kuntayhtymät sekä kotitaloudet.

Työnantajan pitää maksaa työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Jos sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, palkan pitää olla kyseiselle työlle tavanomainen ja kohtuullinen. Työnantajan suorittamat lomautukset ja irtisanomiset sekä osa-aikaiset työsuhteet vaikuttavat palkkatuen myöntämiseen. Lisätietoa tästä löytyy TE-palvelujen verkkosivuilta.

Palkkatukea voidaan myöntää sekä toistaiseksi voimassa olevaan että määräaikaiseen työsuhteeseen, mukaan luettuna oppisopimuskoulutus. Tukea voidaan maksaa myös osa-aikaiseen työsuhteeseen, jos TE-toimisto pitää osa-aikatyötä tarkoituksenmukaisena ja osa-aikatyö edistää henkilön mahdollisuuksia päästä työmarkkinoille. Tämä voi olla perusteltua esimerkiksi osatyökykyisen henkilön työllistymisen kannalta.

Palkkatuen määrä

Henkilön tausta vaikuttaa tuen määrään. Kun tukea myönnetään työttömän ammatillisessa osaamisessa olevien puutteiden takia, tuen määrä ja kesto määräytyvät palkattavan henkilön työttömyyden keston perusteella seuraavasti:

 • Työttömyys on kestänyt alle vuoden
  • tuki enintään 30 % palkkauskustannuksista
  • tukijakso enintään 6 kuukautta
 • Työttömyys on kestänyt vähintään vuoden (12 kk 14 kk:n aikana)
  • tuki enintään 40 % palkkauskustannuksista
  • tukijakso enintään 12 kuukautta
 • Työttömyys on kestänyt vähintään 2 vuotta (24 kk 28 kk:n aikana)
  • tuki enintään 50 % palkkauskustannuksista enintään 12 kuukauden ajan
 • Jos palkkatuki myönnetään 60 vuotta täyttäneen ja vähintään 12 kuukautta välittömästi ennen palkkatuen myöntämistä työttömänä olleen henkilön palkkaamiseksi, on tukijakso enintään 24 kuukautta kerrallaan. Tuen määrä on ensimmäisten 12 kuukauden ajalta työttömyyden keston perusteella 40 tai 50 % palkkauskustannuksista, tämän jälkeen 30 % palkkauskustannuksista.

Jos palkkatuki myönnetään sillä perusteella, että työttömän vamma tai sairaus olennaisesti ja pysyvästi vaikuttaa hänen työsuoritukseensa tarjoamassasi tehtävässä, tuki on enintään 50 % palkkauskustannuksista ja tukijakson kesto enintään 24 kuukautta kerrallaan.

Kun yhdistys, säätiö, ja rekisteröitynyt uskonnollinen yhdyskunta, joka ei harjoita elinkeinotoimintaa palkkaa vähintään kaksi vuotta työttömänä olleeen henkilön, tukijakson enimmäiskesto on 24 kuukautta. Lisäksi sosiaalisille yrityksille voidaan palkkatukea myöntää muista yrityksistä poiketen. Lisätietoa tästä löytyy TE-palvelujen verkkosivuilta.

Palkkatukikortti

TE-toimisto voi antaa työnhakijalle palkkatukikortin omatoimiseen työnhakuun. Kortti osoittaa, että TE-toimisto on sitoutunut myöntämään palkkatukea kortin haltijan palkkaamiseen, jos tuen myöntämisen työnantajaa ja työsuhdetta koskevat edellytykset täyttyvät. Kortti ei ole palkkatuen myöntämisen edellytys.

Miten haetaan?

Työnantajan on aina haettava palkkatukea ennen työsuhteen solmimista TE-toimistosta, myös silloin kun työnhakijalla on palkkatukikortti. Ohjeet hakemiseen TE-palveluiden sivuilta.

Lue lisää

TE-palvelut: Palkkatuen kesto ja määrä

TE-palvelut: Palkkatukikortti

TE-palvelut, Yrityksen ja työnantajan oma asiointi -palvelu: Näin haet palkkatukea

TE-palvelut: Kiinni työelämään (selkokieli, pdf)


Tutustu myös


Sisältö päivitetty 14.10.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons