Suoraan sisältöön

Osatyökyvyttömyyseläke

Työeläkelakien mukaista osatyökyvyttömyyseläkettä on mahdollista hakea, kun työkyky on heikentynyt sairauden, vian tai vamman vuoksi vähintään 2/5 yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan. Ansioiden on vähennyttävä saman verran.

Kansaneläkettä ei voida myöntää osatyökyvyttömyyseläkkeenä.

Osatyökyvyttömyyseläkkeen saamisen edellytyksenä ei ole, että henkilö on työssä. Jos henkilöllä ei ole työtä, hän voi ilmoittautua työ- ja elinkeinotoimistoon työnhakijaksi ja saada eläkkeen lisäksi työttömyyspäivärahaa, josta on vähennetty osatyökyvyttömyyseläkkeen määrä.

Kenelle tarkoitettu?

Henkilölle, jonka työkyky on alentunut, mutta hän selviytyy kuitenkin osa-aikatyöstä tai kevyemmistä työtehtävistä.

Osatyökyvyttömyyseläkettä voi hakea ollessaan joko kokoaikatyössä tai työttömänä.

Myös täysi työkyvyttömyyseläke voidaan muuttaa osatyökyvyttömyyseläkkeeksi, jos henkilö ansaitsee 40–60 % vakiintuneista keskiansioista ja ansiotason muutoksen arvioidaan kestävän vähintään vuoden.

Jos työeläkelaitos katsoo, että henkilön on mahdollista päästä kuntoutuksen avulla takaisin työhön, hänelle voidaan myöntää määräaikainen osatyökyvyttömyyseläke eli osakuntoutustuki. Sitä voidaan myöntää myös työhön palaamisen tukemiseksi.

Miten haetaan?

1.

Työkyvyttömyyseläkkeen ja määräaikaisen työkyvyttömyyseläkkeen eli kuntoutustuen hakeminen ovat sidoksissa sairausvakuutuksen päivärahaan. Kun henkilö on saanut sairauspäivärahaa 150 päivältä, Kela ilmoittaa henkilölle kuntoutusmahdollisuudesta tai kehottaa häntä hakemaan työkyvyttömyyseläkettä.

Henkilö ottaa yhteyttä työterveyslääkäriin tai hoitavaan lääkäriin, joka kirjoittaa hakemuksen liitteeksi B-lausunnon.

2.

Henkilö hakee osatyökyvyttömyyseläkettä oman työeläkelaitoksensa kautta. Hän voi hakea ensin työeläkelaitokselta osatyökyvyttömyyseläkkeen ennakkopäätöstä. Se tarkoittaa, että myönteisen päätöksen jälkeen on yhdeksän kuukautta aikaa miettiä osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä sekä sopia työnantajan kanssa tarkemmista työjärjestelyistä.

3.

Hakemusta varten tarvitaan terveydentilaa selvittävän B-lausunnon ohella tietoja muun muassa työhön liittyvistä asioista. Lisäksi hakemukseen voi liittää työnantajan lausunnon siitä, miten henkilö on selviytynyt työstä ja miten osa-aikainen työ voidaan käytännössä järjestää.

4.

Työeläkelaitos tekee ratkaisun osatyökyvyttömyyseläkkeestä. Siinä otetaan aina huomioon henkilön kokonaistilanne. Ennen ratkaisua selvitetään, onko työntekijällä mahdollisuus ammatilliseen kuntoutukseen.

Ratkaisua on tekemässä muun muassa asiantuntijalääkäri, joka arvioi henkilön jäljellä olevan työ- ja toimintakyvyn B-lausunnon ja muiden tietojen perusteella. Ratkaisuun vaikuttavat työn vaatimukset sekä henkilön työssä suoriutuminen ja mahdollisuus toipua työkykyiseksi.

5.

Myönteisen päätöksen jälkeen henkilö voi jatkaa työntekoa niin, että hänen ansionsa ovat enintään 60 % työkyvyttömyyttä edeltäneestä vakiintuneesta ansiotasosta. Tällöin työntekijä ja työnantaja sopivat yhdessä osa-aikatyön järjestelyistä.

Henkilö voi myös ilmoittautua TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi (osa-aikainen työ) tai hän voi lopettaa työnteon kokonaan. Jos henkilö on hakenut ennakkopäätöstä, hän hakee osatyökyvyttömyyseläkettä maksuun Ilmoitus osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtymisestä -lomakkeella.

Lue lisää

Vakuutuskorvaukset.fi: Ohjeita osatyökyvyttömyyseläkkeen hakemiseen

Työeläke.fi: Osatyökyvyttömyyseläke

Kela: Kuntoutustuki

Kela: Nuoren kuntoutusraha


Tutustu myös


Sisältö päivitetty 17.02.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons