Suoraan sisältöön

Osasairauspäiväraha

Sairauspäiväraha korvaa Suomessa vakuutetun henkilön ansionmenetystä ajalta, jonka aikana hän on estynyt alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden vuoksi tekemästä tavallista työtään tai siihen läheisesti verrattavaa työtä. Sairauspäiväraha korvaa alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansionmenetystä.

Osasairauspäivärahan tarkoituksena on tukea työkyvyttömän henkilön työelämässä pysymistä ja paluuta kokoaikaiseen työhönsä. Saadakseen osasairauspäivärahaa kokoaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä sopii työnsä tekemisestä osa-aikaisesti työnantajansa kanssa. Sekä työajan että palkan on vähennyttävä 40–60 %:iin aiemmasta kokoaikatyöajan määrästä. Osasairauspäivärahaa maksetaan enintään 120 arkipäivän ajalta.

Enimmäisajan täyttymisen jälkeen osasairauspäivärahaa voi saada saman sairauden perusteella uudelleen vasta, kun henkilö on ollut vuoden ajan yhtäjaksoisesti työkykyinen.

Kenelle tarkoitettu?

Osasairauspäivärahaa voi saada 16–67-vuotias päätoiminen työntekijä tai yrittäjä.

Paluu osa-aikaiseen työhön on vapaaehtoinen järjestely, johon tarvitaan sekä työntekijän että työnantajan suostumus eikä työhön paluu saa vaarantaa henkilön terveyttä eikä toipumista.

Osa-aikatyöstä sovitaan työterveyslääkärin tai muun työolosuhteet tuntevan lääkärin arvion perusteella. Osa-aikatyöjärjestelyn tulee kestää yhtäjaksoisesti vähintään 12 arkipäivää. Arkipäiviin luetaan myös lauantait.

Oikeus osasairauspäivärahaan syntyy, kun työntekijä on sairastumispäivän jälkeen yhtäjaksoisesti vähintään 9 arkipäivää täydellä sairauslomalla. Työnantaja maksaa työehtosopimuksesta riippuen hänelle tältä ajalta normaalia palkkaa.

Miten haetaan?

1.

Työnantaja, työntekijä, työterveyshuolto tai jokin muu asianosainen kuten hoitava lääkäri tekee aloitteen työhön paluusta. Työterveyslääkäri tai muu hoitava lääkäri varmistaa, ettei osa-aikainen työskentely vaaranna työntekijän terveyttä.

2.

Työnantaja, työntekijä ja työterveyslääkäri tai muu hoitava lääkäri tapaavat ja selvittävät  osa-aikaisen työskentelyn mahdollisuuden. He keskustelevat jäljelle jäävän työajansuhteesta (40/60 %, 50/50 %, 60/40 %) ja tarvittavista työjärjestelyistä. Työterveyshuolto ja työnantaja voivat neuvotella asiasta myös puhelimitse.

3.

Työterveyslääkäri tai muu hoitava lääkäri laatii B-lausunnon osasairauspäivärahahakemuksen tekemistä varten Kelaan. Työnantaja puolestaan tekee Kelalle oman ilmoituksen työntekijän kanssa sovitusta lyhennetystä työajasta ja osasairauspäivärahakaudella maksettavasta palkasta.

Osasairauspäivärahaa voidaan maksaa 12–120 arkipäivältä. Osasairauspäivärahapäivät eivät vähennä täysien sairauspäivärahapäivien määrää.

4.

Kun työntekijä aloittaa osa-aikaisen työn, hän saa 40–60 % palkastaan sen mukaan, miten he ovat sopineet työnantajan kanssa työajasta. Osasairauspäiväraha on aina suuruudeltaan puolet sairauspäivärahan määrästä.

Lue lisää

Kela: Osasairauspäiväraha


Tutustu myös


Sisältö päivitetty 01.02.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons