Suoraan sisältöön

Nuoren kuntoutusraha alle 20-vuotiaalle

Kela voi maksaa nuoren kuntoutusrahaa 16–19-vuotiaalle henkilölle, jonka työ- ja ansiokyky on olennaisesti heikentynyt. Syynä voi olla vammaisuus tai sairaus. Tarkoituksena on edistää ammatillista kuntoutumista ja ehkäistä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä.

Nuoren kuntoutusrahan määrä vastaa vuodesta 2018 alkaen takuueläkkeen määrää ja on 31,02 euroa arkipäivältä.  Kuntoutuspäätöksen ja kuntoutuksen väliseltä ajalta sekä kuntoutusjaksojen välissä kuntoutusraha maksetaan yleensä 20 % alennettuna. Nuoren kuntoutusraha on verollista tuloa.

Jos kuntoutus on opiskelua, Kela selvittää samalla oikeuden ammatilliseen kuntoutukseen koulutuksen ajalta.

Kuntoutusrahaa voidaan maksaa oppisopimuskoulutuksen ajalta, jos henkilön työkyky ja ansiomahdollisuudet sekä mahdollisuus valita ammatti ovat sairauden tai vamman vuoksi olennaisesti heikentyneet.

Kenelle tarkoitettu?

Nuoren kuntoutusraha myönnetään 16–19-vuotiaalle nuorelle, kun

  • nuoren työkyky tai mahdollisuudet valita ammatti ja työ ovat heikentyneet sairauden tai vamman vuoksi
  • nuori tarvitsee erityisiä tukitoimia opiskelussa tai muussa kuntoutuksessa
  • nuoren kuntoutus perustuu kotikunnassa laadittuun henkilökohtaiseen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelmaan (KHOPS). Suunnitelma laaditaan yhdessä huoltajan kanssa ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa. Siitä tulee ilmetä tiedot nuoren ammatillisen kuntoutumisen mahdollisuuksista ja tavoitteista sekä suunnitelma opiskelun järjestämisestä ja toteuttamisesta.

Miten haetaan?

Hakuohjeet löytyvät Kelan sivuilta.

Lue lisää

Kela: Nuoren kuntoutusraha

Kehitysvamma-alan verkkopalvelu Verneri: Nuoren kuntoutusraha


Sisältö päivitetty 18.02.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons