Suoraan sisältöön

Eläkkeen lepäämään jättäminen

Työkyvyttömyyseläkkeellä on myös mahdollista tehdä ansiotyötä. Ennen työskentelyn aloittamista kannattaa olla yhteydessä työkyvyttömyyseläkettä maksavaan eläkelaitokseen ja käydä läpi ansiorajat, joilla on vaikutusta työkyvyttömyyseläkkeen maksamiseen työssäkäynnin aikana. Ansiorajat voivat olla erilaiset, riippuen siitä, maksetaanko työkyvyttömyyseläkettä Kelasta vai työeläkelaitoksesta.

Kansaneläkelain mukainen työkyvyttömyyseläke jää lepäämään silloin, kun henkilön työansiot ylittävät 837,59 euroa kuukaudessa (vuonna 2021). Tuolloin eläke jätetään lepäämään vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi. Euromääräistä tulorajaa tarkistetaan kansaneläkeindeksillä vuosittain.

Työeläkelakien mukaista työkyvyttömyyseläkettä saavan työansioiden ylittäessä sekä 837,59 euron ansaintarajan kuukaudessa että 60 prosenttia työkyvyttömyyden alkamista edeltäneestä vakiintuneesta keskiansiosta, työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen keskeytetään ja se jää lepäämään eläkkeensaajan ilmoituksesta tai eläkelaitoksen aloitteesta. Henkilölle karttuu työeläkettä 1,5 prosenttia niistä eläkkeen perusteena olevista vuosityöansioista, jota eläkkeensaaja ansaitsee aikana, jolloin työkyvyttömyyseläke on lepäämässä.

Työkyvyttömyyseläke voi olla lepäämässä vähintään kolmen kuukauden ja enintään kahden vuoden ajan. Työkyvyttömyyseläkkeen voi jättää uudelleen lepäämään sen jälkeen, kun työkyvyttömyyseläkettä on välillä maksettu vähintään yhden kuukauden ajan.

Jos henkilön ansiotulot vähenevät alle laissa säädetyn ansaintarajan, lepäämässä olleen työkyvyttömyyseläkkeen maksamista jatketaan ilman uutta työkyvyn arviointia.

Jos henkilö on välittömästi ennen työkyvyttömyyseläkkeen lepäämään jättämistä saanut eläkkeensaajan asumistukea, sen maksamista jatketaan niin kauan kuin asumistuen saamisen edellytykset muuten täyttyvät, vaikka työkyvyttömyyseläkettä ei makseta työkyvyttömyyseläkkeen lepäämisen aikana.

Jos henkilölle on maksettu välittömästi ennen työkyvyttömyyseläkkeen lepäämään jättämistä eläkettä saavan hoitotukea, hänelle myönnetään ylin vammaistuki ajalta, jonka aikana työkyvyttömyysseläkkeiden maksaminen on keskeytyneenä.

Jos työnteko jatkuu eikä lepäämään jätettyä työkyvyttömyyseläkettä ole vaadittu maksuun 2 vuoden kuluessa lepäämään jättämisestä, työkyvyttömyyseläke lakkautetaan takautuvasti lepäämisen alkamisesta. Sen jälkeen työkyvyttömyyseläkkeen takaisin saaminen edellyttää uutta työkyvynarviointia.

Kenelle tarkoitettu?

Työkyvyttömyyseläkkeen saajalle, joka voi kokeilla työssäkäyntiä ilman pelkoa työkyvyttömyyseläkkeen menettämisestä tai täyden työkyvyttömyyseläkkeen muuttamisesta osatyökyvyttömyyseläkkeeksi.

Eläkelaitos ei voi lakkauttaa työkyvyttömyyseläkettä sinä aikana, kun työkyvyttömyyseläke on lepäämässä siksi, että eläkkeensaajan työkyvyn voitaisiin katsoa palautuneen työskentelyn johdosta.

Miten toimitaan?

Työntekijä sopii työnantajansa kanssa työn aloittamisesta. Työntekijä ilmoittaa työn aloittamisesta etukäteen eläkelaitokselle. Ilmoitukseen on hyvä liittää kopio työsopimuksesta tai palkkakuitista.

Mikäli työntekijä saa muita etuuksia, myös näiden etuuksien maksajalle on hyvä ilmoittaa työn aloittamisesta ja palkan kertymisestä, koska lisääntyneet ansiot voivat vaikuttaa maksettavana olevien eri etuuksien määriin.

Lue lisää

Kela: Työnteko työkyvyttömyyseläkkeellä

Työeläkelakipalvelu: Työkyvyttömyyseläkkeen lepäämään jättäminen

Keva: Työskentely työkyvyttömyyseläkkeen aikana

Kela: Työkyvyttömyyseläke (pdf)


Tutustu myös


Sisältö päivitetty 11.11.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons