Suoraan sisältöön

Valmennusta ja ohjausta ammatinvalintaan

Oman ammatillisen kasvun ja työuran uudelleen harkintaan on mahdollista saada valmennusta ja ohjausta. Alla on esitelty erilaisia vaihtoehtoja, joita henkilö voi saada TE-palvelujen tai oman vakuutuslaitoksen kautta. Henkilön tulee aina tarkistaa oma tilanteensa, mikä taho on hänen kohdallaan ensisijainen tukipalvelun järjestäjä. Tukipalvelut ovat myös harkinnanvaraisia.

Uravalmennus

Uravalmennus on työelämän palaamiseen tai yrittäjyyteen painottuva TE-toimiston harkinnanvarainen tukipalvelu, jonka sisältöä voidaan räätälöidä erilaisille kohderyhmille.

Uravalmennus on pääsääntöisesti ryhmämuotoista ja voi sisältää lyhytkestoista tutustumista työtehtäviin työpaikalla, mutta ei työharjoittelua. Kestoltaan uravalmennus on maksimissaan 40 päivää vuodessa.

Kenelle uravalmennus tarkoitettu?

Uravalmennus on tarkoitettu henkilöille, jotka harkitsevat alan vaihtoa tai ovat palaamassa takaisin työelämään esim. pitkältä sairauslomalta tai harkitsevat yrittäjyyttä.

Miten uravalmennukseen haetaan?

1.

Henkilö ilmoittautuu asiakkaaksi TE-palveluihin Oma asiointi -verkkopalvelussa tai vaihtoehtoisesti käymällä TE-toimistossa.

2.

TE-toimiston virkailija ottaa asiakkaaseen yhteyttä kahden viikon kuluessa työnhaun aloittamisesta. Henkilölle päivitetään työllistymissuunnitelma, johon kirjataan, millaista tukea henkilö tarvitsee työllistymiseensä. Sen mukaan räätälöidään TE-toimiston harkinnanvaraiset palvelut, kuten uravalmennus.

3.

Henkilön tulee varmistaa oma toimeentulonsa uravalmennuksen ajalta.

4.

TE-toimiston myönteisen päätöksen jälkeen, henkilö voi aloittaa uravalmennuksen.

Ammatinvalinnanohjaus

Ammatinvalinnanohjaus on ammatinvalintaan, uranvaihtoon tai oman osaamisen kehittämiseen painottuva TE-toimiston tarjoama harkinnanvarainen tukipalvelu. TE-toimiston tarjoaman uraohjauksen kautta voi myös saada joko puhelimitse tai videoyhteyden kautta psykologin palveluja ammatinvalinnan tueksi.

Kenelle ammatinvalinnanohjaus tarkoitettu?

Henkilöille, jotka pohtivat omaa ammatinvalintaansa, harkitsevat uranvaihtoa tai tarvitsevat tukea oman osaamisen kehittämiseen.

Miten ammatinvalinnanohjaukseen haetaan?

1.

Henkilö ilmoittautuu asiakkaaksi TE-palveluihin Oma asiointi -verkkopalvelussa tai vaihtoehtoisesti käymällä TE-toimistossa.

2.

TE-toimiston virkailija ottaa asiakkaaseen yhteyttä kahden viikon kuluessa työnhaun aloittamisesta. Henkilölle päivitetään työllistymissuunnitelma, johon kirjataan, millaista tukea henkilö tarvitsee työllistymiseensä.Sen mukaan räätälöidään TE-toimiston harkinnanvaraiset palvelut, kuten ammatinvalinnanohjaus.

3.

Henkilön tulee varmistaa oma toimeentulonsa ammatinvalinnanohjauksen ajalta.

4.

TE-toimiston myönteisen päätöksen jälkeen, henkilö voi aloittaa ammatinvalinnanohjauksen.

Ammatillisen kuntoutuksen palveluntuottaja

Jos henkilöllä on oikeus ammatilliseen kuntoutukseen, voi vakuutuslaitos ohjata hänet ammatillisen kuntoutuksen palveluntuottajalle, jolta saa apua ja ohjausta sopivan ammatillisen suunnitelman löytämiseksi.

Lue lisää

Mol.fi: Työvoimakoulutushaku

TE-palvelut: Yrittäjäksi kouluttautuminen

TE-palvelut: Pohdi ja jäsennä oman työurasi suuntaa ja tavoitteita -tehtävä (pdf)

TE-palvelut: Selvitä omia vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita AVO-ohjelman avulla


Tutustu myös


Sisältö päivitetty 01.04.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons