Suoraan sisältöön

Työhönvalmennus

Työllistymistä edistävässä ammatillisessa kuntoutuksessa on kolme vaihtoehtoista palvelulinjaa:

  1. työkokeilu
  2. työhönvalmennus
  3. työkokeilu ja työhönvalmennus.

Tutustu tarkemmin työllistymistä edistävään ammatilliseen kuntoutukseen Kelan sivuilla.

Työhönvalmennus antaa yksilöllistä tukea työllistymiseen. Työhönvalmentaja tukee työelämätaitojen ja -valmiuksien kasvattamisessa sekä käytännössä työnhaussa ja työpaikalla työtehtävien räätälöinnissä, suunnittelussa ja perehdytyksessä. Työhönvalmentaja auttaa myös erilaisten tukien hakemisessa. Työhönvalmentaja auttaa myös tutustumaan ja kiinnittymään uuteen työympäristöön ja -yhteisöön.

Kenelle tarkoitettu?

Henkilöille, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea työllistymiseen.

Miten haetaan?

1.

Ensiksi kartoitetaan, mikä on henkilön tilanteessa ensisijainen taho, joka voisi tarjota  työhönvalmennuspalveluita. Työhönvalmennuspalvelun sisältö määrittyy sen mukaan, mistä on oikeutettu palvelua saamaan.

Työhönvalmennuspalveluita tarjoavat Kela, TE-toimisto, eläkevakuutusyhtiöt, liikenne- ja tapaturmavakuutusyhtiöt, yritykset, palveluntuottajat, järjestöt, säätiöt, yhdistykset, oppilaitokset, työterveyshuollot, kunnat ja kaupungit.

2.

Työhönvalmennuspalvelua haetaan erikseen Kelasta tai TE-toimistosta. Myös työvoimakoulutukseen voi yhdistää työhönvalmentajan tuen. Tällöin puhutaan TOPPIS-mallista.

3.

Jos henkilö on oikeutettu ammatilliseen kuntoutukseen eläkevakuutus-, liikenne- tai tapaturmavakuutusyhtiöiden kautta tarjoamaan työhönvalmennukseen, on hänen otettava yhteys omaan vakuutusyhtiöön. Työhönvalmennus työeläkelakien tai liikenne- ja tapaturmavakuutuksen mukaisena ammatillisena kuntoutuksena tarkoittaa uuden työn edellyttämien taitojen opettelua työpaikalla yleensä työkokeilun muodossa. Valmennus voi sisältää käytännön työn lisäksi myös koulutusjaksoja.

4.

Kaupunkien ja kuntien järjestämään työhönvalmennukseen voi hakeutua oman asuinkunnan vammaispalvelun kautta. Jotkut yhdistykset ja säätiöt toteuttavat työhönvalmennusta jatkuvana toimintanaan, osa työllistymisprojektien kautta.

Lue lisää

Työhönvalmennus TE-toimiston palveluna

Esimerkit työhönvalmennuksesta kaupunkien ja kuntien palveluna: Helsinki ja Vantaa

Esimerkki: työhönvalmennus järjestöjen tarjoamana (Nuorten Ystävät)

Esimerkki: työhönvalmennus oppilaitosten tarjoamana (Ammattiopisto Live)

Vates: Järjestöjen työllisyyspalvelut (lista järjestöistä, jotka tarjoavat tukea osatyökykyisten työllistymiseen)

Mielenterveystalon Tietoa mielenterveyskuntoutuksesta -oppaan videolla näkemyksiä työhönvalmennukseen ja sen mahdollisuuksiin:


Tutustu myös


Sisältö päivitetty 24.09.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons