Suoraan sisältöön

Tutkintomuotoinen uudelleenkoulutus

Jos työkyky ei riitä aiempaan työhön, voi tutkintomuotoinen uudelleenkoulutus olla tarpeen päästäkseen uuteen ammattiin. Uudelleenkoulutus on yksi ammatillisen kuntoutuksen keino, joten kannattaa selvittää, onko oikeutettu ammatilliseen kuntoutukseen.  Uudelleenkoulutus ammatillisena kuntoutuksena tulee kyseeseen vain, jos koulutustausta ja työkokemus eivät mahdollista työtehtävien vaihtamista.

Ammatillisia perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja järjestävät ammatilliset oppilaitokset, aikuiskoulutuskeskukset, erityisoppilaitokset ja kansanopistot.

Nuorten perustutkintokoulutukseen voi hakea, jos ei ole suorittanut aiemmin ammatillista tutkintoa tai korkeakoulututkintoa. Tällöin haku tapahtuu yhteishaun kautta.

Aikuiset suorittavat ammatilliset perustutkinnot ensisijaisesti näyttötutkintona. Siinä tutkinnon suorittaja osallistuu yleensä tutkintoon valmistavaan koulutukseen ja ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Aikuisten ammatilliseen koulutukseen hakeudutaan oppilaitosten kautta.

Kaikkien ammatillisten perustutkintojen laajuus on 180 osaamispistettä eli kolme vuotta. Näyttötutkintona opiskeluaika on yleensä huomattavasti lyhyempi, koska aikaisempi osaaminen otetaan huomioon.

Ammatillisia tutkintoja voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena ja työvoimakoulutuksena.

Joskus terveydentilan kannalta sopivaan ammattiin pääseminen edellyttää korkeakoulututkinnon suorittamista. Näiden osalta ammatillisena kuntoutuksena tuetaan pääsääntöisesti  ammattikorkeakoulututkintoja. Ammattikorkeakoulututkintoja (AMK) ja ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja (YAMK) järjestävät ammattikorkeakoulut. Ammattikorkeakouluissa voi opiskella myös avoimen ammattikorkeakoulun kursseja, ammatillisen opettajan opinnot sekä erikoisopintoja.

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voi hakea, jos on suorittanut jonkun näistä:

  • lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
  • International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
  • eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB)
  • Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
  • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen ammatillisen perustutkinnon tai näitä vastaavat aikaisemmat opinnot
  • näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon
  • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Koulutus kestää kokopäiväopintoina 3,5–4,5 vuotta ja siihen kuuluu puolen lukuvuoden työharjoittelu.

Lue lisää

Opintopolku: Yhteishaku

Opintopolku: Aikuisten ammatillinen koulutus

Näyttötutkintohaku

Opintopolku: Ammattikorkeakoulu

Opetushallitus: Ammattikorkeakoulut

Opintopolku: Korkeakoulujen yhteishaku

Työeläkevakuuttajat TELA ry: Suositus ammatilliseen kuntoutukseen liittyvien kustannusten korvaamisesta työeläkekuntoutuksena

Työllisyysrahasto: Aikuiskoulutustuki

Kela: Koulutus


Sisältö päivitetty 01.02.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons