Suoraan sisältöön

Lääkinnällinen kuntoutus

Työkyvyn perusteena on ihmisen psyykkinen ja fyysinen toimintakyky. Heikentyneen toimintakyvyn syynä olevan sairauden ja vamman hoidosta vastaavat perusterveydenhoito ja erikoissairaanhoito.

Rajanveto hoidon ja lääkinnällisen kuntoutuksen välillä on joskus vaikeaa, sillä kuntoutus liittyy tiiviisti sairauden tai vamman hoitoon.  Terveyskeskukset ja sairaalat järjestävät lääkinnällistä kuntoutusta osana sairaanhoitoa. Kuntoutukseen voi sisältyä esimerkiksi työ- ja toimintakykyä parantavaa hoitoa, apuvälinepalveluita ja kuntoutusohjausta.

Lääkinnällistä kuntoutusta saavat terveyskeskusten, sairaaloiden ja työterveyshuollon potilaat.

Lisäksi Kela järjestää lääkinnällistä kuntoutusta seuraavasti:

  • vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta kuntoutujalle, jolla on sairauteen tai vammaan liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite, joka aiheuttaa hänelle huomattavia vaikeuksia arjen toiminnoista suoriutumisessa ja osallistumisessa töissä, opiskelussa, kotona tai muissa elämäntilanteissa
  • kuntoutuspsykoterapiaa kuntoutujalle, jolla mielenterveydenhäiriö uhkaa työ- tai opiskelukykyä
  • harkinnanvaraista kuntoutusta opiskelu- ja työkyvyn tukemiseksi kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseina, moniammatillisena yksilökuntoutuksena ja yksilöllisenä neuropsykologisena kuntoutuksena

Varsinkin pitkäaikaisemman kuntoutuksen aikana pitäisi huomioida myös työhön paluun mahdollisuudet ja yhdistää myös siihen mahdollisuuksien mukaan ammatillinen kuntoutus.

Tässä verkkopalvelussa ei suoranaisesti perehdytä yksittäisten sairauksien tai vammojen kuntoutukseen tai vaikutuksiin työkykyyn ja työssä jatkamiseen. Eri potilasjärjestöjen sivuilta löytyy hyvin yksityiskohtaisempaa tietoa sairauksien ja vammojen yhdistämisestä työelämään. Usein siellä on myös tarjolla vertaistukea ja kuntoutuskursseja.

Lue lisää

Sosiaali- ja terveysministeriö: Lääkinnällinen kuntoutus

Kela: Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kela: Kuntoutuspsykoterapia


Tutustu myös


Sisältö päivitetty 22.02.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons