Suoraan sisältöön

Kuntoutussuunnitelma

Ammatillinen kuntoutus edellyttää kuntoutussuunnitelmaa, jonka avulla on mahdollista päästä jäljellä olevan työkyvyn kannalta sopiviin työtehtäviin tai ammattiin. Ennen suunnitelman laatimista kannattaa selvittää, onko oikeutettu ammatilliseen kuntoutukseen ja mikä taho siitä vastaa.

Kuntoutussuunnitelman valmistelussa korostuu kuntoutujan oma aktiivisuus sekä työnantajan, työterveyshuollon ja eläkelaitoksen tai vakuutusyhtiön yhteistyö. Mikäli suunnitelman laatimiseen tarvitaan tukea, voi vakuutuslaitos ohjata osatyökykyisen henkilön ammatillisen kuntoutuksen palveluntuottajalle.

Lähtökohtana kuntoutussuunnitelman valmistelussa on nykyinen työ ja/tai aikaisempi työkokemus ja koulutus. Aluksi selvitetään, on mahdollista jatkaa nykyisessä työssä työkokeilun ja siihen liittyvien työjärjestelyjen avulla. Jos tämä ei ole mahdollista, tutkitaan mahdollisuudet sijoittua omalla työpaikalla muuhun työhön työkokeilun ja tarvittaessa työhönvalmennuksen tai lisä- tai uudelleenkouluttautumisen avulla.

Jos työnantajalla ei ole mahdollisuuksia työjärjestelyihin, terveydentilalle sopiviin työtehtäviin tai työsuhde on päättynyt, etsitään mahdollisuuksia työpaikkakuntoutukseen uudella työpaikalla. Jos aiemman työkokemuksen ja koulutuksen pohjalta ei ole mahdollista jatkaa työelämässä, tulee kyseeseen uudelleenkoulutus.

Tietoa ja neuvontaa ammatillisesta kuntoutuksesta saa työeläkelaitoksesta, vahinkovakuutusyhtiöstä tai Kelasta riippuen siitä, minkä järjestelmän piiriin kuuluu. Lue lisää ammatillisen kuntoutuksen hakemisesta.

Lue lisää

Eläketurvakeskuksen Työeläkelakipalvelu: Kuntoutuksen työnjako

Työeläkevakuuttajat TELA

Työeläke.fi: Kuntoutus—reitti takaisin työelämään

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Mela

Merimieseläkekassa

Kelan ammatillinen kuntoutus

Tietoa tapaturma- ja liikennevakuutuksen korvaamasta ammatillisesta kuntoutuksesta saa vahinkovakuutusyhtiöistä ja Verve Oy:stä.


Tutustu myös


Sisältö päivitetty 01.02.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons