Suoraan sisältöön

Ammatillisen kuntoutuksen hakeminen

Työeläkekuntoutusta voi hakea kuntoutushakemuksella omasta työeläkelaitoksesta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto kuntoutustarpeesta. Mukaan on hyvä liittää myös työnantajan tekemä työtä kuvaava selvitys tai yrittäjän ollessa kyseessä Yrittäjän selvitys.

Hakemukseen voi kirjata valmiiksi alustavan kuntoutussuunnitelman, mutta suunnitelman voi tehdä myös vasta ennakkopäätöksen jälkeen. Hakemus- ja liitelomakkeet löytyvät yleensä sähköisesti työeläkelaitoksen verkkosivuilta ja myös Eläketurvakeskuksesta.

Hakemuksen käsittelyn jälkeen työeläkelaitos tekee ammatillisen kuntoutuksen ennakkopäätöksen, joka on voimassa 9 kuukautta. Päätöksestä käy ilmi, millaista kuntoutusetuutta ammatillisen kuntoutuksen ajalle myönnetään.

Jos osatyökykyisyys johtuu työtapaturmasta, ammattitaudista tai liikennevahingosta, päätöksen ammatillisesta kuntoutuksesta tekee vahinkovakuutusyhtiö ajankohtaisen E-lausunnon perusteella. Kelan ammatillista kuntoutuksen hakemista löytyy puolestaan tietoa Kelan verkkosivuilta.

Kuntoutusasia voi tulla vireille myös ilman erillistä hakemista. Työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustuen jatkoa haettaessa eläkelaitos arvioi aina hakijan oikeuden työeläkekuntoutukseen ja voi antaa ammatillisen kuntoutuksen ennakkopäätöksen. Vahinkovakuutusyhtiö arvioi kuntoutustarvetta esimerkiksi vahinkoon liittyvien pitkittyneiden sairauslomien yhteydessä ja voi ohjata vakuutetun ammatillisen kuntoutuksen piiriin.

Oikean eläkelaitoksen voi tarvittaessa selvittää Eläketurvakeskuksesta. Väärään eläkelaitokseen ohjautunut hakemus ohjataan laitosten sisäisesti oikeaan.

Lue lisää

Eläketurvakeskus: Kuntoutushakemukseen liittyvät lomakkeet

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Mela

Merimieseläkekassa

Veritas Eläkevakuutus

Keva: Ammatillinen kuntoutus

Kelan ammatilliseen kuntoutusselvitykseen hakeutuminen

Tietoa tapaturma- ja liikennevakuutuksen korvaamasta ammatillisesta kuntoutuksesta saa vahinkovakuutusyhtiöistä ja Verve Oy:stä.


Tutustu myös


Sisältö päivitetty 27.04.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons