Suoraan sisältöön

Liikennevakuutuslain mukaiset etuudet

Lakisääteisestä liikennevakuutuksesta maksetaan korvauksia liikennevahingossa vahingoittuneelle henkilölle ja vahingoittuneesta ajoneuvosta. Liikennevakuutus on lakisääteinen ja pakollinen vakuutus. Jos kyseessä on samanaikaisesti työtapaturmana korvattava vahinko, ensisijainen korvaaja on tapaturmavakuutuslaitos.

Liikennevahingon johdosta maksettavia korvauksia ovat

  • Sairaanhoidon korvaukset: sairaanhoitokustannukset (sairaalahoito, lääkärinpalkkiot, lääkekulut, hoidossa tarvittavat välineet)
  • Muut tarpeellisten kustannusten korvaukset: hoitotuki, vaatelisä, muut henkilövahingosta aiheutuneet tarpeelliset kulut
  • Haitan korvaus: pysyvän toiminnallisen ja kosmeettisen haitan korvaukset, ohimenevän haitan korvaus (kipu ja särky)
  • Kuntoutusetuudet: ammatillinen ja toimintakykyä edistävä kuntoutus. Työ- ja koulutuskokeilut, työhönvalmennus, työpaikan apuvälineet ja laitteet, tarvittava ja riittävä ammatillinen uudelleenkoulutus, opiskelukustannukset, elinkeinotuki, kuntoutustarvetta ja –mahdollisuuksia selvittävät tutkimukset, kuntoutusjaksot, palveluasumisen lisäkustannukset,  apuvälineet, asunnonmuutostyöt, tulkkauspalvelut, sopeutumisvalmennus sekä kuntoutuksen matka- ja majoituskustannukset, ansionmenetyskorvaus kuntoutusajalta
  • Ansionmenetyskorvaukset: täysi korvaus ohimenevästä ja pysyvästä ansionmenetyksestä, myös kuntoutusajalta. Myös ansiotulojen myöhentyminen korvata

Tarkempia tietoja liikennevahinkojen korvauksista ja korvausten hakemisesta saat Liikennevakuutuskeskuksen ja Liikennevahinkolautakunnan sivuilta.

Miten haetaan?

Vahingoittuneen tulee toimittaa vahinkoilmoitus joko liikenneonnettomuuteen syyllisen moottoriajoneuvon vakuutusyhtiöön tai jos syyllisyyskysymys on epäselvä, omaan liikennevakuutusyhtiöönsä.

Vakuutuslaitoksella on oma-aloitteinen velvollisuus suorittaa vahingoittuneelle ne liikennevakuutuslain mukaiset korvaukset, joihin vahingoittuneella lain mukaan ja saatujen selvitysten perusteella on oikeus.

Lue lisää

Liikennevakuutuskeskus

Liikennevahinkolautakunta

Verve Oy

Finlex: Laki liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta


Tutustu myös


Sisältö päivitetty 22.02.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons