Suoraan sisältöön

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu tarkoittaa vammaispalvelulaissa vaikeavammaisen henkilön avustamista niissä tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa, joista henkilö ei vamman tai sairauden vuoksi selviä itse. Henkilökohtainen avustaja on vammaispalvelulain mukainen palvelu, joka kuuluu kunnan järjestämisvelvollisuuksiin.

Henkilökohtaiseen apuun kuuluu avustaminen työn ja opiskelun lisäksi esimerkiksi päivittäisissä toimissa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Henkilökohtaista apua on mahdollista järjestää myös ulkomaille suuntautuvien loma- ja työmatkojen ajaksi.

Kenelle tarkoitettu?

Henkilölle, joka tarvitsee avustamista arkielämän toiminnoissa, opiskelussa tai työssä. Henkilökohtaista apua on järjestettävä työtä ja opiskelua varten siinä laajuudessa kuin vammainen henkilö sitä tarvitsee. Työllä tarkoitetaan työsuhteeseen perustuvan toiminnan lisäksi yritystoimintaa. Henkilökohtaisen avun arvioinnissa lähdetään henkilön yksilöllisestä avun ja tuen tarpeesta.

Miten haetaan?

1.

Henkilö ottaa yhteyttä oman asuinkunnan vammaispalveluun.

2.

Henkilölle nimetään oma sosiaalityöntekijä.

3.

Yhdessä kunnan sosiaalityöntekijän kanssa laaditaan yksilöllinen palvelusuunnitelma, jossa määritellään yksilöllinen avun tarve sekä henkilön elämäntilanne. Palveluiden järjestämisessä kunnan on otettava huomioon vaikeavammaisen henkilön oma mielipide ja toivomukset.

4.

Kunta järjestää henkilön palvelusuunnitelman mukaisen avun ja tuen. Henkilökohtaista apua voidaan toteuttaa eri tavoin: kunta voi järjestää henkilökohtaista apua omana palvelunaan, palveluseteleinä, toimeksiantona yrityksiltä tai vammainen henkilö voi toimia itse avustajansa työnantajana.

Lue lisää

THL: Vammaispalvelujen käsikirja


Tutustu myös


Sisältö päivitetty 01.02.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons