Suoraan sisältöön

Elinkeino- tai yritystuki

Elinkeinotuki tai yritystuki on korotonta tai tavanomaisen korkotason alittavaa lainaa tai avustusta oman yrityksen perustamista, muuttamista tai ammatin harjoittamista varten. Olemassa olevan yritystoiminnan muutosta voidaan tukea korvaamalla työskentelyä helpottavien apuvälineiden hankkimiskustannuksia.

Elinkeinotukea myöntävät työeläkelaitokset ja Kela ja vastaavaa etuutta yritystuen nimellä myöntävät tapaturma- ja liikennevakuutusyhtiöt.

Kelan myöntämän elinkeinotuen määrä perustuu tarpeellisuus- ja kohtuullisuusharkintaan. Se on enintään 80 % hyväksytystä kustannusarviosta. Suurin mahdollinen elinkeinotuki on 17 000 euroa.

Työeläkelakien mukaisen elinkeinotuen myöntämisen edellytyksenä on, että kuntoutujan voidaan arvioida saavan joko yrityksestään tai ammatin harjoittamisesta toimeentulon. Suositeltavaa on, että vakuutetun oman rahoituksen, ulkopuolisen rahoituksen ja elinkeinotuen osuudet muodostavat kukin noin kolmanneksen kokonaisrahoituksesta. Lainan myöntämisen ehtona on yleensä pankkitakaus tai muu vastaava hyväksyttävä vakuus.

Työtapaturmana maksettavaa yritystukea ei yleensä myönnetä kaikkiin yrityksen käynnistämisestä aiheutuviin kuluihin, vaan yleensä edellytetään, että oman ja muualta saatavan rahoituksen, esimerkiksi muiden yritystukien ja pankkilainan, osuus on vähintään puolet perustamiskustannuksista.

Kenelle tarkoitettu?

Elinkeinotuki on tarkoitettu ammatillisen kuntoutuksen piirissä oleville osatyökykyisille työelämässä jatkamisen tai työelämään siirtymisen tueksi. Kyseessä on siis yksi ammatillisen kuntoutuksen keino.

Tukea myönnettäessä selvitetään henkilön yrittäjäominaisuuksia ja varmistetaan yrityshankkeen toimintaedellytykset. Lisäksi huolehditaan, että itsenäiseksi yrittäjäksi aikovalla on tarvittava yrittäjäkoulutus.

Miten haetaan?

Elinkeinotuen saamisen edellytyksenä on se, että hakija on oikeutettu ammatilliseen kuntoutukseen. Kysy lisätietoja omasta työeläkelaitoksestasi, Kelasta tai vakuutusyhtiöstäsi.

Lue lisää

Työeläkelakipalvelu: Työeläkekuntoutuksen keinot

Kela: Elinkeinotuki


Tutustu myös


Sisältö päivitetty 01.02.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons