Suoraan sisältöön

Aktiivimalli

Laki työttömyysturvan aktiivimallista tuli voimaan 1.1.2018. Aktiivisuuden vaatimus koskee niitä, jotka saavat työttömyysetuutta.

Aktiivimalli tarkoittaa sitä, että työttömän työnhakijan tulee tehdä laissa edellytetyt aktiivisuustoimet. Jos hän ei toimi näin, vähennetään hänen työttömyysetuuttaan. Aktiivimallin myötä työttömyyden alussa asetettava korvaukseton omavastuuaika lyhenee seitsemästä päivästä viiteen niillä, joilla omavastuuaika alkaa 1.1.2018 tai sen jälkeen.

Aktiivimallia ei sovelleta eikä aktiivisuusvelvoite koske työkyvyttömyyden tai vamman perusteella etuutta saavia työttömiä. Aktiivisuutta ei myöskään edellytetä silloin, jos työkyvyttömyyseläkehakemus on vireillä tai jos henkilö on lomautettu lyhyeksi ajaksi.

Aktiivisuutta tarkastellaan 65 maksupäivän jaksoissa. Tämän jakson aikana työttömän henkilön tulee tehdä vähintään 18 tuntia palkkatöitä tai yritystoiminnan kautta ansaita 241,04 euroa. Vaihtoehtoisena aktiivisuustoimena on osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin tai niitä vastaaviin palveluihin. Työllistymistä edistäviä palveluita ovat työnhakuvalmennus, uravalmennus, työvoimakoulutus, työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu, koulutuskokeilu, työkokeilu, kotoutujan omaehtoinen opiskelu ja kuntouttava työtoiminta. Aktiivisuustoimina pidetään myös ammatinvalinta- ja uraohjausta sekä työhönvalmennusta ja työnhakuvalmennusta. Myös työpaikalla järjestettävä rekrytointia tukeva toiminta on lain edellyttämää aktiivisuustoimia. Esimerkiksi rekrytointikokeilu, joka järjestetään yhteistyössä työnantajan kanssa. Rekrytointikokeilulta edellytetään, että se kestää 5 päivää.

Jos henkilö ei täytä aktiivisuuden edellytystä, työttömyysetuuden päiväkorvauksesta vähennetään 4,65 % seuraavan 65 maksupäivän ajan. Työttömyysetuus palaa ennalleen seuraavan tarkastelujakson alussa, jos aktiivisuuehto on täyttynyt. Vähennys tehdään työttömyysetuuden täydestä määrästä, johon sisältyvät myös mahdolliset lapsikorotukset ja korotusosa, mutta ei kulukorvaus.

Aktiivisuutta seuraa ja arvioi työttömyysetuuden maksaja Kela (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha) tai työttömyyskassa (ansiosidonnainen päiväraha). TE-toimisto ei tee tätä seurantaa. Tarkempia tietoja aktiivisuuden osoittamisesta ja seurannasta saa omalta työttömyysetuuden maksajalta.

Jos työttömyysetuutta leikataan sen takia, että aktiivisuuden edellytys ei täyty, sillä ei todennäköisesti ole vaikutuksia muihin Kelalta saataviin etuuksiin. Esimerkiksi yleisessä asumistuessa tulojen pitää pienentyä vähintään 200 e/kk, jotta asumistuki tarkistetaan, joten pelkästään pieni muutos työttömyysturvassa ei välittömästi vaikuta tuen määrään.

Aktiivimalli ei voi sosiaali- ja terveysministeriön tuoreen linjauksen mukaan aiheuttaa toimeentulotuen alentamista. Jos toimeentulotukeen oikeutetun henkilön työttömyyskorvausta leikataan, toimeentulotuen määrä nousee leikkausta vastaavan määrän eikä tulotaso alene.

Vuonna 2019 muokattiin siten, että aktiiviehdon voi täyttää uusilla tavoilla. Voi lukea lisää muutoksesta Kelan sivuilta.

Lue lisää


Sisältö päivitetty 01.08.2019

Jaa sivu!

Simple Share Buttons