Suoraan sisältöön

Toimeentulo ja etuudet

Henkilöllä on oikeus toimeentuloa turvaaviin sosiaaliturvaetuuksiin niissä tilanteissa, joissa hänen mahdollisuutensa hankkia toimeentuloa ovat heikentyneet. Henkilö voi tarvita myös eri viranomaisten tarjoamia palveluita, joilla luodaan tai parannetaan hänen valmiuksiaan hankkia toimeentuloa.

Oikeudesta eri etuuksiin ja palveluihin säädetään lailla. Laeissa on säädetty niistä edellytyksistä, joiden tulee täyttyä, jotta henkilö voi saada kyseistä etuutta tai palvelua. Tällaisia edellytyksiä voivat olla esimerkiksi tietty ikä, asumismuoto, jokin vamma tai sairaus, opiskelu tai työttömyys.

Henkilön on oltava aktiivinen ja hänen on pääsääntöisesti tehtävä hakemus saadakseen tiettyä etuutta tai palvelua. Etuuden määrä sekä palveluiden laajuus määräytyy jokaisen henkilökohtaisen tilanteen ja tarpeen mukaan.

Vakuutuskorvaukset.fi-sivustolta löydät lisää tietoa etuuksien ja korvauksien hakemista sosiaalivakuutusta hoitavista laitoksista. Sivustolla käsitellään mm. hoitavan lääkärin ja vakuutuslaitoksen asiantuntijalääkärin eri tehtäviä, etuuksien ja korvauksien hakemisen käytäntöjä sekä vakuutuslaitosten päätöksentekoa.


Sisältö päivitetty 15.02.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons